Program przewiduje:
- wykłady na temat próchnicy, propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, zasad właściwej higieny jamy ustnej, informowanie o przysługujących świadczeniach gwarantowanych;
- diagnostykę (stomatologiczne badanie przeglądowe, powiadomienie rodziców o ostanie uzębienia dziecka z zaleceniami dalszego postępowania);
- lakowanie bruzd powierzchni żujących pierwszych zębów trzonowych u dzieci, u których ten zabieg nie został wykonany w ramach usług gwarantowanych lub lak po takim zabiegu nie utrzymał się.

AOTMiT podkreśla prawidłowe przygotowanie programu i fakt, że uzupełnia on świadczenia gwarantowane. Wskazuje jednak, że jego główny cel nie spełnia kryteriów S.M.A.R.T. Należy wobec tego precyzyjniej go określić jako „obniżenie wartości wskaźników intensywności próchnicy u dzieci objętych programem”.

Sugerowane uzupełnienia:
- oczekiwane efekty można uzupełnić podnosząc świadomość dzieci, rodziców i opiekunów na temat zasad higieny jamy ustne, wpływu właściwego odżywiania na rozwój próchnicy, zmniejszenie częstości występowania próchnicy u dzieci objętych programem;
- uwzględnienie możliwości wycofania się z udziału z programu na każdym jego etapie;
- przy ocenie zgłaszalności należy wziąć pod uwagę wskaźniki związane z określeniem odsetka i liczby dzieci 9-letnich, które przystąpiły do programu wśród dziewięciolatków mieszkających w Jastrzębiu-Zdroju.

Więcej: AOTMiT