PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

AOTM (głównie) negatywnie o programach profilaktycznych

25-02-2013, 23:37
Chcieć, nie znaczy móc, czyli AOTM o stomatologicznych programach profilaktycznych (fot. AOTM)
Chcieć, nie znaczy móc, czyli AOTM o stomatologicznych programach profilaktycznych (fot. AOTM)
Czasami dobre chęci nie wystarczają do uzyskania pozytywnej opinii na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki stomatologicznej. Na ostatnim (18 lutego br.)

posiedzeniu Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała cztery negatywne decyzje o takich projektach, głównie wytykając nieścisłości w ich budżetowaniu. Lekturę opinii polecamy szczególnie tym, którzy planują podobne akcje. Zielone światło otrzymały natomiast starania w niewielkich gminach: Rudna i Aleksandrów. 

 

Oceny pozytywne AOTM

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia z terenu gminy Rudna na lata 2013-2015

Główny cel projektu stanowi ograniczenie występowania próchnicy zębów, podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz promocja zachowań prozdrowotnych. Program nastawiony jest na leczenie dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia z terenu gminy Rudna (ok. 1 tys. osób ). Pośrednimi adresatami programu profilaktycznego są rodzice/opiekunowie prawni dzieci. Jako cele szczegółowe wskazano: walkę z próchnicą u dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży ze zdrowym uzębieniem, zmniejszenie kosztów leczenia w przyszłości.

Planowane działania polegały będą na: wykonaniu profilaktycznego badania stomatologicznego, ocenie stanu zdrowia jamy ustnej wraz z oceną wskaźnika PUW (próchnica, usunięcie, wypełnienie), ocenie ryzyka występowania próchnicy a w razie potrzeby  wykonaniu  lakowania i wypełnienia. Zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna obejmująca pogadanki, zajęcia praktyczne, emisje filmów, ćwiczenia, prelekcje oraz dyskusje dydaktyczne. Okres realizacji programu przypada na lata  2013-2015. Gmina

Rudna na realizację programu przewiduje przeznaczyć 165 tys. zł (55 tys. zł rocznie).

Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Aleksandrów

Główny cel stanowi poprawa stanu zdrowia jamy ustnej. Program adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Aleksandrów (333 osoby). Jako cele szczegółowe wskazano: przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia oraz wadom zgryzu u dzieci, ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz utraty zębów u dzieci, zwiększenie liczby dzieci u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej, zachęcenie dzieci do podejmowania działań na rzecz zdrowia jamy ustnej, włączenie rodziców do działań profilaktycznych, przygotowanie najmłodszych dzieci do wizyt u dentysty, zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, ocena potrzeb zdrowotnych badanej populacji na terenie gminy Aleksandrów na podstawie wyników programu oraz zmniejszenie kosztów leczenia stomatologicznego w późniejszych latach.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu
    Dobrzemieszkaj Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek
    Puls HR House Market Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora
    Koszyk cenowy Sady Ogrody Promocjada Archiconnect