PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Anna Lella, prezydent ERO FDI: jednym głosem w sprawie kształcenia lekarzy dentystów

Autor: miro • Źródło: ms
16-08-2017, 08:52
Anna Lella, prezydent ERO FDI: jednym głosem w sprawie kształcenia lekarzy dentystów Dr Anna Lella, prezydent ERO FDI (foto: Magdalena Szumska/Medical Maestro)
- Będziemy jako ERO FDI promować projekt stanowiska w sprawie kształcenia lekarzy dentystów, który podkreśla, że jest potrzeba poszerzenia wiedzy medycznej - zarówno w ramach studiów, jak i podyplomowego doskonalenia zawodowego - zapewniła w rozmowie z infoDENT24.pl dr Anna Lella, prezydent ERO FDI.

Mirosław Stańczyk infoDENT24.pl: Czy w ponad rocznym sprawowaniu funkcji prezydenta ERO FDI zdarzały się okazje, aby z westchnieniem ulgi powiedzieć sobie „udało się – zamierzenia zostały zrealizowane”?
Dr Anna Lella, prezydent ERO FDI: Rok 2016 był zdominowany organizacją Kongresu FDI w Polsce, gdy po raz pierwszy w naszym kraju gościliśmy stomatologów z całego świata. Oczywiście my jako organizatorzy krajowi włożyliśmy w to spory wysiłek i poświęcaliśmy temu naprawdę dużo czasu. Jednocześnie także organizacje członkowskie ERO znacząco nam pomagały – przede wszystkim w promocji tego wydarzenia. Wszystko udało się zorganizować jak należy - po dziś dzień Kongres w Poznaniu jest wysoko oceniany, o czym dowiaduję się przy różnego rodzaju spotkaniach i kontaktach międzynarodowych. Dla mnie duże znaczenie miało to, iż pierwsza sesja Plenarna ERO-FDI pod moim przewodnictwem odbyła się w Polsce – to było duże przeżycie.

Po Kongresie poznańskim zajmowaliśmy się także przygotowaniami kolejnych spotkań: sesji plenarnej ERO w Genewie, kilkoma spotkaniami grup roboczych ERO, spotkaniami zarządu ERO (m.in. w lipcu tego roku po raz kolejny zarząd ERO spotkał się w Warszawie). Podejmowaliśmy także działania związane z zacieśnianiem współpracy z FDI – zarówno z zarządem, jak i biurem.

Odnośnie prac merytorycznych trzeba na wstępie podkreślić, że trudno w okresie jednego roku mówić o tym, iż jakieś nowe zamierzenia udało się w pełni zrealizować. ERO, pod moim przewodnictwem, z jednej strony kontynuuje prace rozpoczęte wcześniej, a z drugiej strony podejmuje nowe zagadnienia istotne w danym momencie dla naszego zawodu, np.: opieka stomatologiczna w Europie w kontekście starzejącego się społeczeństwa, rozwijanie programu edukacyjnego adresowanego głównie do lekarzy z państw Europy Wschodniej.

Takie organizacje jak ERO, zrzeszające krajowe izby i stowarzyszenia lekarsko-dentystyczne z bardzo wielu państw realizują prace w sposób wymagający czasu. Stanowiska głosuje się podczas sesji plenarnych , a te odbywają się dwa razy w roku. Przyjmowane uchwały czy stanowiska są efektem prac wielu osób, zwykle działających w ramach grup roboczych, które zbierają dane i informacje o sytuacji w poszczególnych państwach, a potem przychodzi czas na analizę tych informacji oraz wypracowanie stanowiska, które znajdzie szeroką akceptację. To, jak wskazałam, wymaga czasu.

Pamiętajmy także, że przedstawiciele organizacji krajowych, uczestniczący w pracach ERO-FDI czy innych tego rodzaju organizacjach międzynarodowych, to aktywni zawodowo lekarze - siłą rzeczy nie są w stanie zajmować się w pełnym wymiarze czasu sprawami, nad którymi pracuje np. ERO.

Czy w głowie prezydenta ERO FDI nigdy nie powstała refleksja, że kierowanie taką organizacją wymaga nie tylko dogłębnej znajomości rzeczy, ale i ponadprzeciętnych zdolności negocjacyjnych. Zapewne lista spraw do załatwienia na forum ERO FDI obrazuje różne racje, trudne do przedyskutowania w koncyliacyjnej atmosferze. Dobrze gdy stanowiska 37 państw członkowskich z całej Europy są zbieżne, ale można założyć się - i to niewiele ryzykując - że taka sytuacja nie zdarza się często?
Staramy się w ERO-FDI opracowywać stanowiska w poszczególnych sprawach w taki sposób, aby były zaakceptowane przez wszystkich albo przynajmniej zdecydowaną większość – zwykle się to udaje, jako że sprawy, którymi się zajmujemy, np.: standardy kształcenia, rola lekarza dentysty jako lidera zespołu stomatologicznego, zasady wykonywania naszego zawodu jako wolnej profesji, promocja zdrowia i prewencja są podobnie postrzegane we wszystkich państwach naszego regionu. Ale to także jest okoliczność wpływająca na to, że niektóre prace wymagają czasu.

W ostatnich miesiącach ERO FDI dotykała poważnych, wielowątkowych zagadnień, trudnych do ujęcia w ściśle określone wytyczne, jasne reguły. Wymieńmy chociażby: relacje dentysty z przedstawicielami świata biznesu spoza zawodu, standardy podyplomowego kształcenia dentystów, zalecenia dla stomatologów oparte na dowodach naukowych, statusy zawodowe higienistek stomatologicznych i techników dentystycznych.
Tak, ERO zajmuje się całym spektrum zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty i opieki stomatologicznej, skupiając się na aktualnej sytuacji w Europie, która siłą rzeczy różni się w niektórych aspektach od sytuacji na innych kontynentach.

Polscy lekarze dentyści, jeśli już, to ślą uwagi i petycje do swoich reprezentantów w strukturach izb lekarskich. Czy właśnie ta ścieżka jest najwłaściwsza, aby sprawy ich interesujące zostały przedyskutowane na forum ERO FDI, a jeśli nawet tak się stanie – to jakich efektów można się spodziewać po takiej dyskusji? Może stosownej inicjatywy legislacyjnej podejmowanej w Brukseli?
ERO, w odróżnieniu od CED – Rady Lekarzy Dentystów Europejskich, nie jest organizacją nastawioną na tzw. lobbing w strukturach unijnych. Z tego rodzaju sprawami legislacyjnymi czy oczekiwaniami należy się raczej zwracać właśnie do CED, która jest organizacją zrzeszającą organizacje stomatologiczne (w tym nasz samorząd lekarski) z państw Unii Europejskiej.

Członkowie ERO na użytek krajowy korzystają z wypracowanych przez ERO –FDI stanowisk, są inspiracją do podejmowania aktywności przez poszczególne organizacje stomatologiczne, wiemy też, że mogą one być wsparciem w dialogach z decydentami. Również Światowa Federacja Dentystyczna FDI czerpie z naszych rozwiązań,  często europejskie poglądy, opinie - wyznaczają  kierunki działania światowego parlamentu.

Z czym ERO FDI jedzie na kolejny kongres FDI w Hiszpanii?
Podczas tegorocznego Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI w Madrycie będziemy jako ERO promować zgłoszony w ubiegłym roku projekt stanowiska w sprawie kształcenia lekarzy dentystów, który podkreśla, że jest potrzeba poszerzenia wiedzy medycznej w procesie kształcenia lekarzy dentystów – zarówno w ramach studiów, jak i podyplomowego doskonalenia zawodowego.

Jest to kwestia, odnośnie której zdecydowana większość delegatów ma jednolite zdanie. Jak dotąd jednak nie zostało to wyrażone w oficjalnym dokumencie FDI. ERO uważa, że najwyższy czas to zrobić i mamy nadzieję, że przedstawiony projekt będzie podstawą do dalszych prac w ramach FDI i że wkrótce zostanie opracowany i przyjęte odpowiednie stanowisko - mamy takie wstępne zapewnienie ze strony zarządu FDI.

Czym powinna się ERO FDI pochwalić w momencie gdy za dwa lata urzędująca prezydent będzie oddawała władzę następcy?
Nie czas chyba jeszcze na wskazywanie, w jakiej sytuacji ERO powinna być, gdy za dwa lata przewodniczenie jej pracom obejmie kolejny prezes (dr Michael Frank z Niemiec). Na pewno chciałabym, aby ERO nadal była postrzegana jako najlepiej zorganizowana i najprężniej działająca organizacje regionalna w ramach FDI.

Chciałabym, aby koleżanki i koledzy uczestniczący w pracach ERO nadal wykazywali się co najmniej takim samym zaangażowaniem w tę sferę działalności. Liczę, że informacje zbierane przez ERO, przygotowywane opracowania, przyjmowane stanowiska będą w większym stopniu wykorzystywane na poziomie krajowym - jako istotny argument w dyskusji nad poszczególnymi kwestiami, czy w pracach legislacyjnych. Materiały takie stanowią bowiem potwierdzenie tego, że określone kwestie są w taki czy inny sposób postrzegane nie tylko przez środowisko stomatologiczne w danym państwie, ale przez większość stomatologów w całej Europie, w Europie w rozumieniu politycznym, wykraczającym poza granice geograficzne.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Anna Lella   ERO-FDI   ekspert_infodent24pl  

POLECAMY W SERWISACH