• Anna Lella prezesem ORL w Olsztynie
  • Anna Lella pierwszym lekarzem dentystą z Polski w zarządzie Światowej Federacji Dentystycznej FDI
  • Aktywność Anny Lelli umożliwiła zorganizowanie w Polsce w 2016 r. dorocznego Kongresu FDI  

Anna Lella - prezesem ORL w Olsztynie 

Anna Lella stanie na czele Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie w trakcie IX kadencji.

Aktywność Anny Lelli na forum międzynarodowym 

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 r. Anna Lella wybrana została do składu dyrektorów zarządu Rady Europejskich Dentystów (CED). Funkcja dr Anny Lelli w CED to kolejna ważna aktywność w największych organizacjach lekarsko - dentystycznych na świecie.

Anna Lella jest także pierwszym lekarzem dentystą z Polski w zarządzie Światowej Federacji Dentystycznej - FDI (w kadencji 2021 - 2024). 

Anna Lella była już delegatką na Zgromadzenie Ogólne FDI. Działała w Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, w której pełniła funkcje: sekretarza (2010 – 2013), prezydenta - elekta (2013 – 2016) oraz prezydenta (2016 – 2019). Anna Lella była nie tylko pierwszą Polką na stanowisku prezydenta Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, ale także pierwszą kobietą kierującą tą organizacją.

Praca Anny Lelli w samorządzie

W Polsce Anna Lella jest doskonale znana z pracy na rzecz samorządu lekarskiego. W ostatnich latach była m.in. wiceprezesem NRL i przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL. W VII kadencji była prezesem ORL w Olsztynie.

Jej aktywność na forum międzynarodowym w dużym stopniu umożliwiła zorganizowanie w Polsce Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI – największego wydarzenia w historii polskiej stomatologii (Poznań 7-10 września 2016 r.).