W 29 września 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) wybrało dr Annę Lellę, reprezentującą Naczelną Izbę Lekarską na stanowisko członka zarządu FDI (FDI Councillor) w latach 2021 - 2024.

Anna Lella jest pierwszym lekarzem dentystą z Polski w zarządzie FDI. 

Nie po raz pierwszy Anna Lella reprezentuje polski samorząd lekarski w  strukturach największej organizacji lekarsko-dentystycznej. Była już delegatką na Zgromadzenie Ogólne FDI od 2007 r. a także jego przedstawicielem w Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, w której pełniła funkcje sekretarza (2010 – 2013), prezydenta - elekta (2013 – 2016) oraz prezydenta (2016 – 2019).

Anna Lella była nie tylko pierwszą Polką na stanowisku prezydenta Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, ale także pierwszą kobietą kierującą tą organizacją.

W FDI Naczelna Izba Lekarska tworzy wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy, stanowiący wspólną reprezentację polskich lekarzy dentystów w strukturach FDI.

Czytaj także: Anna Lella, prezydent ERO FDI: jednym głosem w sprawie kształcenia lekarzy dentystów

W Polsce Anna Lella jest doskonale znana z pracy na rzecz samorządu lekarskiego. W ostatnich latach była m.in. wiceprezesem NRL, a także przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL.

Jej aktywność na forum międzynarodowym w dużym stopniu umożliwiła zorganizowanie w Polsce Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI – największego wydarzenia w historii polskiej stomatologii (Poznań 7-10 września 2016 r.). 

Czytaj także: Prof. Marzena Dominiak ponownie wybrana do Komitetu Naukowego FDI

Przypomnijmy, że do września 2022 r. dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej jest członkiem prestiżowego Dental Practice Committe Światowej Federacji Dentystycznej FDI.