• Były wiceprezes NRL Andrzej Cisło apeluje o propagowanie samorządności lekarskiej i dbanie o silny głos nie tylko w środowisku lekarzy i lekarzy dentystów
 • Ustępujący przewodniczący KS NRL o aktywności w trakcie VIII kadencji, która nie skupiała się wyłącznie na dążeniu do podwyższenia wyceny kontraktów stomatologicznych podpisywanych w ramach umów z NFZ
 • Deklaracja nowego prezesa NRL Łukasza Jankowskiego co do popierania dążeń lekarzy dentystów

 Andrzej Cisło przypomniał, że w chwili zebrania się nowej Naczelnej Rady Lekarskiej (3 czerwca) wygasł jego mandat jako członka tej Rady i jej wiceprezesa.

W związku z zakończeniem pracy w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Andrzej Cisło złożył podziękowania wszystkim sekundującym jego pracy, jak też komentującym poczynania Komisji Stomatologicznej NRL, której był przewodniczącym.

- Mam poczucie spełnionego obowiązku i głębokiej wdzięczności dla wszystkich, którzy zaufali mi i pomagali w jego wypełnianiu – dodał były wiceprezes NRL

Andrzej Cisło zaapelował o dalsze propagowanie samorządności lekarskiej. - Samorząd musi słuchać, ale i być słyszalnym - stwierdził.

Czy tylko potyczki o kontrakty z NFZ?

Podczas XV Zjazdu Lekarzy, Andrzej Cisło odbierał zarzuty, że w trakcie swojej czteroletniej kadencji zajmował się w pionie stomatologicznym głównie kontraktami z NFZ. – To mit, tlący się w świadomości lekarzy dentystów. Mit ten wzmacnia przekonanie o tym, że - szczególnie młodym stomatologom - nie opłaca się angażować w pracę izby lekarskiej – twierdził były wiceprezes NRL.

- To nieprawda, że mówiliśmy głównie o kontraktach. Zaledwie 6 proc. objętości 13-stronicowego sprawozdania z prac Kmisji Stomatologicznej VIII kadencji poświęcone zostało problemom związanym z kontraktowaniem świadczeń na NFZ – argumentował Andrzej Cisło.

- Podstawowym problemem lekarzy dentystów jest głęboka niedostępność zarówno systemu specjalizacji jak i jakiekolwiek instytucjonalnego finansowego wsparcia kształcenia podyplomowego i ten problem głównie zajmował czas KS NRL - przekonywał jej szef VIII kadencji.

Pytania o wspólne interesy lekarzy i lekarzy dentystów

Jak się okazało po głosowaniach ustępujący wiceprezes NRL dopytywał nowego szefa Rady Łukasza Jankowskiego:

 • Czy masz świadomość tego, że będzie trzeba czasami stanąć murem całą izbą, postawić jej cały autorytet, opowiadając się za tą mniejszością, która nie może się należycie wykształcić?
 • Czy masz świadomość, że trzeba będzie opowiedzieć się  za tymi młodymi stomatologami, którzy w ciężkich warunkach finansowych nie mogą się wykształcić, bo za wszystko muszą zapłacić?
 • Czy jesteś gotów takim murem stanąć na czele NRL, murem w rozwiązywaniu kluczowych problemów dla stomatologów?

Łukasz Jankowski odpowiedział konkretnie: tak zdaję sobie z tego sprawę.

Odpowiedź uwiarygodnił działaniami prowadzonymi w ORL w Warszawie, w której rozpoczął pracę jako prezes już II kadencję.

- Przemawiają za mną konkretne rezultaty współpracy w naszej izbie. Potrafiliśmy murem stanąć za lekarzami dentystami, członkami naszej izby. Chciałbym żeby lekarze dentyści usłyszeli tę deklarację. Reprezentujemy wspólnotę obojga zawodów. Staniemy za wami murem, poprzemy wasze słuszne dążenia i będziemy was słuchać, tak jak chcemy żebyście wy słuchali nas. Jesteśmy razem. A więc, odpowiadając na wszystkie pytania Andrzeja Cisły, mówię zdecydowane: tak, tak, tak – zapewnił nowy prezes NRL.

Nie tylko walka o wyższe wyceny kontraktów NFZ

Aktywność KS NRL w trakcie zakończonej, VIII kadencji, wykraczająca poza walkę o wyższe wyceny świadczeń stomatologicznych w kontraktach z NFZ:

 • Prace przeciwdziałające zamysłowi traktowania kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów wyłącznie jako kształcenia praktycznego.
 • Krytyka rozwiązań zmierzających do likwidacji stażu podyplomowego oraz nadania uprawnień do kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów wyższym szkołom zawodowym.
 • Dążenie do tego, aby lekarze dentyści mogliby w porównywalny sposób czerpać środki publiczne na sformalizowane kształcenie podyplomowe (tak jak przysługuje to lekarzom).
 • Zwracanie uwagi na fakt, że wykonywanie zawodu lekarza dentysty w poszczególnych rodzajach świadczeń nie jest - według prawa - uzależnione od posiadania przez lekarza dentystę stosownej specjalizacji lekarsko-dentystycznej.
 • Monitorowanie wszelkich przypadków naruszenia prawa w stomatologii. Przyglądano się problemom nieuprawnionej działalności leczniczej m.in. świadczeniom z dziedziny medycyny estetycznej.
 • Ocena uproszczonej procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom z krajów nie należących do Unii Europejskiej,
 • Analiza działań części środowiska techników dentystycznych, nakierowanych na pośrednie usankcjonowanie rozszerzenia uprawnień zawodowych. KS prostowała m.in. publikacje finansowane poprzez Ministerstwo Rozwoju ze środków unijnych - tzw. ”informacje o zawodzie”, w których zakres uprawnień przedstawiany był w sposób niezgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Pełen zakres prac KS NRL VIII kadencji tutaj