Łukasz Sowa, infoDENT24.pl: Bartosz Arłukowicz zaprosił dentystów z KS NRL (30 października), żeby porozmawiać o szkolnej opiece dentystycznej. Pośród ustaleń trudno jednak szukać tych dotyczących szkolnych gabinetów? Czyżby obie strony uznały, że projekt jest zbyt drogi, wymagający ogromnej pracy legislacyjnej, i tym samym - nierealny?

Agnieszka Ruchała-Tyszler: Poprawy opieki stomatologicznej dzieci w Polsce nie załatwi się jedynie poprzez techniczne wprowadzenie gabinetów stomatologicznych do szkół. Rozwiązanie problemu wymaga szerszego podejścia. Oczywiście aspekt finansowy ma tu ogromne znaczenie. Minister Bartosz Arłukowicz na spotkaniu wyraźnie podkreślił, że nie ma na to aktualnie funduszy. Zaznaczył, że celem spotkania jest ukształtowanie modelu zmian systemowych, które doprowadzą do poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku szkolnym.
W mojej ocenie, najważniejszą potrzebą jest zmiana podejścia społecznego do dbania o stan uzębienia, bo edukacja w tym zakresie jest niewystarczająca. Wykształcenie takiej potrzeby u najmłodszych nie będzie „załatwione" tylko poprzez gabinet stomatologiczny. Pamiętajmy , że opieka nad dzieckiem, w tym jego stanem zdrowia należy do rodzica. To on musi mieć świadomość potrzeby zgłoszenia się na wizytę do lekarza dentysty. A skąd ma nabyć tę wiedzę? Albo poprzez edukacje szkolną/gimnazjalną, albo od np. swojego lekarza rodzinnego/pediatry czy ginekologa. Kolejny problem to wyrażenie zgody na leczenie dziecka bez obecności rodzica. Według prawa taka możliwość istnieje, mimo to znane są przypadki zaskarżania przez rodziców lekarza dentysty za to, że wykonał takie, a nie inne świadczenie bez konsultacji z rodzicami dziecka.

infoDENT24.pl: MZ obiecuje zwiększenie miejsc rezydenckich dla lekarzy. To już słyszeliśmy od premier Ewy Kopacz. Czy z ust ministra zdrowia padły jakieś konkrety dotyczące dentystów? Mówienie, że stomatologia dziecięca będzie traktowana priorytetowo, to trochę za mało. Przecież już jest dziedziną priorytetową. Co ma się zmienić?

Agnieszka Ruchała-Tyszler: Liczba rezydentur ma się zwiększyć. 100 proc. miejsc rezydenckich będzie w specjalizacjach priorytetowych w pozostałych mają one być na poziomie 50 proc..

infoDENT24.pl: Czy to prawda, że większą rolę w „rozdzielaniu" miejsc specjalizacyjnych ma mieć samorząd lekarski? Na czym te nowe uprawnienia mają dokładnie polegać?

Agnieszka Ruchła-Tyszler: Istotna sprawą jest, że to samorząd będzie miał znaczący wpływ na rozdział tych miejsc rezydenckich. Minister zaznaczył, że w skład takiego Zespołu wchodziliby przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ członkowie Komisji Stomatologicznej NRL.

infoDENT24.pl: MZ chce także włączenia do programu specjalizacji lekarskich kursu związanego z chorobami jamy ustnej u dzieci. Wiedza ta trafiłaby w szczególności do: lekarzy medycyny rodzinnej, pediatrów i ginekologów. Od kiedy i kto przygotowywałby program takiego kursu?

Agnieszka Ruchała-Tyszler: Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej jest szczególnie istotna dla lekarzy rodzinnych, pediatrów czy ginekologów. Są to lekarze pierwszego kontaktu i powinni mieć podstawową wiedzę w tym temacie. To oni powinni wymóc na rodzicu wizytę u stomatologa zanim pojawi się problem. Stąd pomysł kursu doskonalącego w ramach kształcenia specjalizacyjnego dla lekarzy tych specjalności. Tematyka kursu wymagała by uzgodnienia z konsultantami krajowymi.

infoDENT24.pl: Bartosz Arłukowicz obiecał wdrożenie rządowego programu edukacyjnego dla nauczycieli i rodziców oraz wsparcie profilaktyki zdrowia jamy ustnej w szkołach. Czy przedstawił jakieś szczegóły?

Agnieszka Ruchała -Tyszler: To my, jako przedstawiciele samorządu, wyszliśmy z propozycją rządowego programu profilaktyczno-edukacyjnego, który skierowany byłby do rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci. Oczywiście program musiałby być wieloletni, monitorowany i kontrolowany. Minister obiecał do rozmów powrócić w przyszłym roku. Nasi przedstawiciele przedłożyli również propozycję aktywizacji szkół jako podmiotów współodpowiedzialnych za stan zdrowia dzieci. W odpowiedzi na tę propozycję minister zdrowia zadeklarował , że podejmie się organizacji spotkania z ministrem edukacji narodowej, w którym wezmą udział także przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL.

infoDENT24.pl: Chyba najbardziej enigmatycznym ustaleniem po spotkaniu jest pomysł "prawnego uregulowania obowiązkowej weryfikacji stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci". Jak rozumieć taki postulat?

Agnieszka Ruchała -Tyszler: Ustalenie nie nazwałabym enigmatycznym, a raczej ogólnym z nadzieją, że na szczegóły przyjdzie czas w najbliższej przyszłości.

infoDENT24.pl: Mapy stomatologicznych potrzeb zdrowotnych. Co to będzie (lub czym powinny być) i kiedy możemy się ich spodziewać?

Agnieszka Ruchała-Tyszler: Obecnie w ramach NFZ mamy dostępne świadczenia dla dzieci w kontraktach ogólnostomatologicznych i specjalistycznych ortodontycznych. Należałoby się przyjrzeć ich realizacji i rozmieszczeniu. Stąd nasza prośba do ministra zdrowia o stworzenie tzw. map stomatologicznych potrzeb zdrowotnych. Mogłyby one dostarczyć informacji jaka jest dostępność do leczenia w ramach NFZ, gdzie jest ona utrudniona, bądź gdzie jej nie ma. Na spotkaniu przedstawialiśmy prośbę, ale kiedy będzie uwzględniona - o to należy pytać ministra zdrowia.