• 25 kwietnia rusza 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress).
  • Największa w Europie Centralnej debata o przyszłości europejskiej gospodarki zaplanowana jest od 25 do 27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
  • Wśród wielu tematycznych sesji będzie także kilka dotyczących systemu ochrony zdrowia z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 

Adam Niedzielski podczas sesji „System ochrony zdrowia doświadczony pandemią – szanse i wyzwania”

Pierwszego dnia Kongresu, podczas którego odbędzie się sesja „System ochrony zdrowia doświadczony pandemią – szanse i wyzwania” swoje wystąpienie zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wśród prelegentów pojawią się także:

Grzegorz Gielerak, dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny
Ewa Górska-Herezo, wiceprezes zarządu, Impel Facility Services Sp. z o.o.
Jacek Krajewski, prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia
Bolesław Piecha
Klaudia Rogowska, dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Anna Rulkiewicz, prezes zarządu, LUX MED Sp. z o.o., prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Sesję, która rozpocznie się o godz. 12.30 moderować będą Paulina Gumowska, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia oraz Piotr Wróbel, zastępca redaktor naczelnej.

Waldemar Kraska podczas sesji „Polska ochrona zdrowia a wojna w Ukrainie – od lekarza POZ do szpitala”

Sesja „Polska ochrona zdrowia a wojna w Ukrainie – od lekarza POZ do szpitala”, zaplanowana jest na 26 kwietnia w godzinach 11:30-13:00.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kadrowe przygotowanie szpitali i innych placówek ochrony zdrowia w Polsce do przyjmowania uchodźców wojennych. Rozmawiać będziemy także o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach napływu obywateli Ukrainy – czy przyjęte rozwiązania są wystarczające? Spojrzymy na pacjenta z Ukrainy w polskiej placówce ochrony zdrowia oraz na warunki zatrudniania medyków z Ukrainy w Polsce – możliwości i bariery do pokonania.

Udział w sesji potwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli także:

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Artur Ciszewski, dyrektor Biura Zarządzania Siecią Własną, PZU Zdrowie
Jerzy Friediger, członek Prezydium, Naczelna Rada Lekarska, dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor, Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, członek Rady Naczelnej, Polska Federacja Szpitali
Barbara Stawarz, dyrektor naczelny, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Jarosław Wieczorek, dyrektor, Szpital Ginekologiczno-Położniczy Łubinowa 3 w Katowicach, konsul honorowy Ukrainy w Katowicach
Tomasz Zieliński, wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Moderatorem sesji jest Piotr Wróbel.

Piotr Bromber podczas sesji "Ukraińcy w Polsce"

Sesja "Ukraińcy w Polsce", która odbywać się będzie w ramach bloku "Człowiek, Rynek Pracy, Zarządzanie" zaplanowana jest na 26 kwietnia w godzinach 11.30-13.00.

Wśród tematów sesji: Fala uchodźców z Ukrainy w Polsce: liczby, fakty, problemy.

Podstawowe formy pomocy ułatwiające przystosowanie się do nowych warunków: mieszkanie, praca, opieka zdrowotna, edukacja.

Tymczasowo, ale na dłużej; długofalowe działania systemowe.
Konieczne regulacje, dostępne środki i wsparcie zewnętrzne, scenariusze najbliższej przyszłości.

Ukraińska mniejszość w Polsce – konsument i pracownik.

Zapytamy również o to w jaki sposób lekarze z Ukrainy wpłyną na polski rynek pracy? Co zrobić, by zatrzymać ich w polskim systemie ochrony zdrowia? Jak uwzględniać przy tym potrzeby polskich medyków?

Udział w sesji potwierdził wiceminister zdrowia Piotr Bromber, a także:

Renata Bem, zastępca dyrektora generalnego, członek zarządu, UNICEF Polska
Krzysztof Inglot, założyciel, Personnel Service S.A., ekspert ds. rynku pracy
Tatiana Sakharuk, Chief Executive Director, Global Compact Network in Ukraine
Stanisław Szwed, sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Andrzej Szybkie, dyrektor, Departament Rent Zagranicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kamil Wyszkowski, przedstawiciel, dyrektor wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland

Moderatorem sesji jest Łukasz Lipiński, redaktor naczelny, Polityka.pl.

Więcej: Europejski Kongres Gospodarczy