• Według Globalnego Oddziału ACFF każde dziecko urodzone w Europie w 2026 r. (i później) powinno być wolne od próchnicy przez całe życie.
  • W regionie Europy Środkowo-Wschodniej poziom próchnicy w populacji 12-latków waha się od 1,57 - na Słowacji do 2,84 - w Polsce (chodzi o zęby zajęte).
  • Obrady ACFF CEF przeprowadzone były pod przewodnictwem prof. Urszuli Kaczmarek.

Członkowie Środkowo-Wschodniego Oddziału Sojuszu na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF CEE) debatował nad sposobami radzenia sobie z próchnicą wobec wszechobecnej diety bogatej w cukry.

Polska gospodarzem spotkania ACFF CEE 

Gospodarzem ostatniego spotkania ACFF CEE była prof. Urszula Kaczmarek– przewodnicząca tej organizacji. Ze względu na pandemię, spotkanie odbyło się online. Członkowie ACFF CEE spotkali się, aby omówić problem próchnicy zębów w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dieta bogata w cukry, w tym cukry ukryte.

Chociaż konsekwencje nadmiernego spożycia cukru, takie jak otyłość, cukrzyca i pogorszenie jakości życia są oczywiste, to świadomość wpływu diety na rozwój próchnicy jest wciąż niewystarczająca.

- Dane wskazują, że dieta wydaje się mieć podstawowe znaczenie w etiologii próchnicy zębów, ponieważ szczotkowanie zębów może tylko częściowo złagodzić wpływ niewłaściwych zachowań żywieniowych na rozwój tej choroby – podkreślała podczas wystąpienia prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, przewodnicząca Polskiego Oddziału ACFF.

ACFF CEE za wspólnym stanowiskiem w sprawie polityki żywieniowej dzieci

Obecni na spotkaniu członkowie ACFF CEE zgodzili się, że konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie polityki żywieniowej dzieci, młodzieży i nastolatków w aspekcie profilaktyki próchnicy. Wdrożenie takiego narzędzia, dedykowanego lekarzom stomatologom, pediatrom, diabetologom, ginekologom, lekarzom rodzinnym, dietetykom i ogólnie personelowi medycznemu, przyczyni się do ograniczenia rozwoju próchnicy w naszym regionie.

ACFF CEE o wysokim poziomie próchnicy 

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej poziom próchnicy w populacji 12-latków waha się od 1,57 (na Słowacji) do 2,84 (w Polsce). Problem ten dotyka również młodsze i starsze dzieci. W 2018 r. spożycie cukru – jednego z czynników determinujących rozwój próchnicy – wahało się od 18,7 kg na osobę (w Estonii) do 45,1 kg na osobę (w Polsce) i w każdym kraju regionu CEE było wyższe niż w roku poprzednim (dane wg Faostat).

Organizatorzy konferencji będą na bieżąco informować o wynikach pracy członków Środkowo-Europejskiego Oddziału Alliance For Cavity-Free Future.

Oddział ACFF CEE został powołany do życia 25 czerwca 2014 r. i zrzesza 8 lokalnych Kapituł ACFF z: Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii tworzonych przez uznanych specjalistów z dziedziny stomatologii.

Głównym celem ACFF CEE jest prowadzenie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu i progresji zmian próchnicowych u pacjentów wszystkich grup wiekowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Cel ten jest zgodny z nadrzędnym celem Globalnego Oddziału ACFF, który mówi, że każde dziecko urodzone w Europie w 2026 r. (i później) powinno być wolne od próchnicy przez całe życie.

Lista lokalnych Oddziałów ACFF i ich przedstawicieli, którzy wchodzą w skład ACFF CEE:
ACFF CEE – prof. Urszula Kaczmarek, doc. Karolina Gerreth, dr Katarzyna Pękala;
ACFF Polska – prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, doc. Iwona Gregorczyk-Maga;
ACFF Czechy – ass. Prof. Romana Koberová Ivancaková;
ACFF Słowacja – prof. Neda Markovska;
ACFF Węgry – dr Ildikó Szantó, Dr Marta Alberth (członek-emeryt);
ACFF Rumunia – prof. Dr. Rodica Luca, Dr Arina Vinereanu;
ACFF Litwa- ass. prof. Julija Narbutaite;
ACFF Łotwa- ass. prof. Egia Senakola;
ACFF Estonia – ass. prof. Jana Olak.