• Liczba lekarzy dentystów w Polsce na 10 tys. mieszkańców waha się od 3,3 do 10 - w zależności od tego kto jest autorem statystyki
 • GUS podaje, że najwięcej stomatologów pracuje w woj.: mazowieckim (5,8 tys.), śląskim (3,7 tys.) i małopolskim (3,1 tys.)
 • Obserwuje się feminizację zawodu stomatologa. Odsetek kobiet w zawodzie wynosi 76,6 proc.   

Ilu dentystów na 10 tys. mieszkańców 

W poszczególnych województwach liczba lekarzy dentystów, przypadających na 10 tys. mieszkańców kształtuje się następująco:

 • dolnośląskie 9,6,
 • kujawsko – pomorskie 5,9,
 • lubelskie 9,3,
 • lubuskie 7,3,
 • łódzkie 10,2,
 • małopolskie 9,0,
 • mazowieckie 10,6,
 • opolskie 6,7,
 • podkarpackie 7,3,
 • podlaskie 10,3,
 • pomorskie 9,1,
 • śląskie 8,2,
 • świętokrzyskie 7,8,
 • warmińsko – mazurskie 6,2,
 • wielkopolskie 8,1,
 • zachodniopomorskie 9,7,
 • średnia w kraju 8,4

Wśród lekarzy dentystów najwięcej osób pracowało z pacjentem w województwach mazowieckim (5,8 tys.), śląskim (3,7 tys.) i małopolskim (3,1 tys.). Natomiast w przeliczaniu na liczbę mieszkańców najwięcej lekarzy było w woj.: mazowieckim (11 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców) oraz podlaskim i łódzkim (odpowiednio 10,3 oraz 10,2).

Ze statystyk Eurostatu, stanowczo oprotestowanych przez Komisję Stomatologiczną NRL, nasz kraj znajduje się na szarym końcu zestawienia ze współczynnikiem 3,3 lekarza dentysty na 10 tys. mieszkańców. Na czele tej listy jest Grecja ze współczynnikiem 12,3, za nią Bułgaria 11,2, Litwa 9,7, Portugalia 9,6.

Według statystyk NIL w Polsce funkcjonuje zawodowo nieco mniej niż 10 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców.

Tymczasem z zestawień GUS wynika, że Polska z 8,4 dentystami plasowałaby się wśród państw UE na 10 miejscu. 

Największa liczba lekarzy dentystów, przypadająca na 10 tys. mieszkańców, zarejestrowana jest na Kubie, ok. 15. Pod tym względem w czołówce znajdują się także: Liban - 13,3; Kanada 12,6; Brazylia 11,7.

Lekarze dentyści z prawem wykonywania zawodu

Według GUS w 2019 r. liczba lekarzy dentystów, mieszkających w Polsce i posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 42,4 tys., przy czym blisko 600 osób posiadało zarówno prawo wykonywania zawodu lekarza, jak i lekarza dentysty. W tym samym czasie było 149,9 tys. lekarzy.

Średni wiek mężczyzn dentystów wyniósł 47,0 lat, a kobiet – ok. 51 lat. Wśród dentystów najliczniejsza była grupa w wieku 30 - 39 lat (20,4 proc.), chociaż udział procentowy osób w wieku 50 - 59 lat był jedynie nieznacznie niższy i wyniósł 20,1 proc.

Lekarze dentyści pracujący bezpośrednio z pacjentem 

Z końcem 2019 r. liczba dentystów, pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła 33,6 tys.

Średni wiek lekarza dentysty pracującego z pacjentem wynosił 46,1 lat. Wiek kobiet był nieco wyższy niż wiek mężczyzn (46,5 i 44,9 lat). Wśród lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem najwięcej osób należało do grupy wieku 30-39 lat (23,9 proc.) i była to grupa najliczniejsza także wśród mężczyzn (27,4 proc.), wśród kobiet osoby w tym przedziale wiekowym stanowiły 22,7 proc. 

Feminizacja zawodu dentysty

Obserwuje się feminizację zawodów lekarzy i lekarzy dentystów, znacznie wyraźniejszą w grupie lekarzy dentystów, niż w grupie lekarzy. Wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł 58,9 proc. podczas gdy w grupie lekarzy dentystów – aż 76,6 proc. Taka sama tendencja dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem, wyraźniejszą wśród lekarzy dentystów - 74,5 proc. to kobiety. Wśród lekarzy odsetek ten wynosi - 58,0 proc.

Dla 94,3 proc. lekarzy dentystów główne miejsce pracy stanowiły podmioty zaliczone do działu 86 „Opieka zdrowotna”. Procentowy udział przedstawiał się następująco:

 • 86,4 proc. praktyka stomatologiczna, 
 • 3,3 proc. praktyka lekarska ogólna,
 • 2,9 proc. wyższe uczelnie,
 • 2,4 proc. - szpitale,
 • 1,8 proc. lekarska praktyka specjalistyczna, 
 • 0,4 proc. - pozostałe podmioty z działu 86,
 • 2,8 proc. podmioty prowadzące pozostałe rodzaje działalności.
   

Wśród lekarzy pracujących z pacjentem było 67,5 proc. specjalistów, a w grupie lekarzy dentystów - tylko 18 proc. (6,0 tys.).