Wśród potwierdzonych od początku epidemii w Polsce ponad 5,5 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 5 783 dotyczyło dentystów. Zakażonych zostało także: 108 938 pielęgniarek, 45 705 lekarzy, 19 789 fizjoterapeutów, 11 928 położnych, 6 989 farmaceutów, 5 766 ratowników medycznych i 5142 diagnostów laboratoryjnych.

Oczywiście dane MZ nie wskazują ile przypadków śmierci i zakażeń wynikało z pełnionych obowiązków służbowych.

***

W końcu stycznia 2022 r. informowano o śmierci: 70 lekarzy dentystów, 290 lekarzy, 242 pielęgniarek, 26 położnych, 28 farmaceutów, 10 fizjoterapeutów, 7 ratowników medycznych i 7 diagnostów laboratoryjnych.

Na początku grudnia 2021 r. zmarło w wyniku COVID-19: 61 lekarzy dentystów, 251 lekarzy, 201 pielęgniarek, 24 położne, 22 farmaceutów, 7 fizjoterapeutów, 7 ratowników medycznych i 5 diagnostów laboratoryjnych.

W końcu sierpnia 2021 r. MZ informowało o śmierci w wyniku COVID-19: 51 lekarzy dentystów, 232 lekarzy, 188 pielęgniarek, 22 położnych, 19 farmaceutów, 6 fizjoterapeutów, 6 ratowników medycznych i 5 diagnostów laboratoryjnych.

Według danych z końca czerwca 2021 r. z powodu COVID-19 zmarło 50 lekarzy dentystów, 140 lekarzy, 136 pielęgniarek, 2 diagnostów laboratoryjnych, 13 farmaceutów, 21 ratowników medycznych, 21 położnych.

Dane z końca maja 2021 r., informowały o zgonach: 48 dentystów, 222 lekarzy, 167 pielęgniarek, 21 położnych, 18 farmaceutów, 6 ratowników medycznych, 5 diagnostów i 4 fizjoterapeutów.