PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

7,5 mln zł na profilaktykę schorzeń zębów i jamy ustnej w gminie Kleszczów. Program oceniła AOTMiT

Autor: miro • Źródło: AOTMiT/infoDENT24.pl
11-01-2023, 07:24
7,5 mln zł na profilaktykę schorzeń zębów i jamy ustnej w gminie Kleszczów. Program oceniła AOTMiT Rusza program profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej w gminie Kleszczów Fot. AdobeStock
Program profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej w gminie Kleszczów (w latach 2023 - 2025) uzyskał warunkową akceptację prezesa AOTMiT.
 • Gmina Kleszczów chce zrealizować profilaktyczny program schorzeń zębów i jamy ustnej w gminie Kleszczów (w latach 2023 - 2025)
 • Koszt realizacji trzyletniego programy oszacowano na 7,5 mln zł
 • Program został pozytywnie oceniony przez Radę Przejrzystości przy AOTMiT pod warunkiem doprecyzowania kryteriów oceny  

Program profilaktyczny, którego wartość oszacowano na 7,5 mln zł, będzie sfinansowany z budżetu gminy Kleszczów.

Populacja docelowa programu

Działania, realizowane w ramach programu, adresowane są do pełnoletnich mieszkańców gminy Kleszczów.

W czasie trwania trzyletniego programu docelowa populacja stanowić będzie 5024 osób, w tym 2562 kobiet oraz 2462 mężczyzn.

Kryteria włączenia do programu to wiek co najmniej 18 lat. Ważne jest zameldowanie na terenie gminy Kleszczów

Cele realizacji programu

W ocenie AOTMiT cel główny (poprawa stanu zdrowia jamy ustnej) musi być zdefiniowany precyzyjnie, w odniesieniu do planowanego czasu i zakładanego efektu zdrowotnego, a jego osiągnięcie powinno stanowić potwierdzenie skuteczności zaplanowanych działań.

Tymczasem ceł główny został sformułowany niepoprawnie, bo w sposób zbyt ogólny.

Ponadto poprawa stanu zdrowia jamy ustnej może nastąpić również w przypadku innych działań stosowanych poza programem. Zatem cel główny należy doprecyzować – poinformowała Agencja.

W projekcie wskazano dwa cele szczegółowe:

 • podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u pełnoletnich osób rekrutujących się z populacji docelowej zameldowanej na terenie gminy Kleszczów;
 • zwiększenie liczby pełnoletnich osób stosujących się do zasad prawidłowych technik higieny jamy ustnej osób rekrutujących się z populacji docelowej zameldowanej na terenie gminy Kleszczów.

W obu celach szczegółowych nie wskazano wartości docelowej, do jakiej należy dążyć - zaznacza AOTMiT.

W ocenie AOTMiT cel szczegółowy powinien:

 • odnosić się do skutków zastosowania interwencji;
 • stanowić uzupełnienie celu głównego;
 • warunkować osiągnięcie celu głównego;
 • być mierzalny;
 • być możliwy do osiągnięcia w okresie realizacji programu polityki zdrowotnej.

 W projekcie programu zaproponowano trzy mierniki efektywności:

 •  liczba osób, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia jamy ustnej w oparciu o wartości wskaźników PUW dla zębów stałych, w stosunku do wszystkich uczestniczących w programie pełnoletnich osób rekrutujących się z populacji docelowej zameldowanej na terenie gminy Kleszczów, w latach 2023-2025”,
 • liczba osób, u których doszło do wzrostu poziomu wiedzy (przeprowadzenie pre-testu i post-testu) w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych nakierowanych na niwelowanie próchnicy w odniesieniu do wszystkich pełnoletnich osób, które wzięły udział w działaniach edukacyjnych;
 • liczba pełnoletnich osób szczotkujących zęby przynajmniej dwukrotnie w ciągu dnia i/lub stosujących płukanki w stosunku do wszystkich uczestników programu .

Ostatni miernik ma charakter deklaratywny. Istnieje zatem ryzyko zawyżenia wyników. Wymaga on zatem przeformułowania - oceniła Rada Przejrzystości przy AOTMiT.

W programie zaplanowano przeprowadzenie wizyty kwalifikacyjnej, świadczeń stomatologicznych oraz działań edukacyjnych.

Proponowane świadczenia stomatologiczne

Wśród interwencji medycznych wskazano na następujące świadczenia:

 • badanie lekarskie stomatologiczne i ocena stanu zdrowia jamy ustnej wraz z oceną wskaźnika PUW;
 • lakierowanie;
 • fluoryzacja według potrzeb zębów stałych;
 • leczenie zębów stałych kompozytami światłoutwardzalnymi;
 • znieczulenie miejscowe nasiękowe stosowane w połączeniu z innymi świadczeniami stomatologicznymi;
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne stosowane w połączeniu z innymi świadczeniami stomatologicznymi.

Dodatkowo, w ramach programu możliwe będzie wykonanie pojedynczych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatu rentgenowskiego. Procedura ta zostanie zastosowana wobec każdego z uczestników na podstawie skierowania od lekarza dentysty. Wskazano, że liczba zdjęć nie będzie limitowana i wyniknie z uzasadnionej potrzeby oraz planu działań profilaktycznych ustalonych przez lekarza.

Szkolenia profilaktyczne

W projekcie zaplanowano także przeprowadzenie działań edukacyjnych w w formie:

 • e-learningu,
 • wykładów,
 • materiałów audiowizualnych,
 • telekonferencji.

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formie indywidualnej podczas wizyty u stomatologa.

Tematyka działań edukacyjnych obejmie:

 • korzyści płynące z kontrolnych wizyt stomatologicznych,
 • prezentację produktów i środków higieny jamy ustnej, jakie należy stosować w celu zahamowania rozwoju próchnicy,
 • omówienie skutków zdrowotnych nieleczonej próchnicy,
 • korzyści płynące z regularnej profilaktyki stomatologicznej, bez względu na wiek pacjenta.

Szkolenia będą miały formę 60 minutowych prelekcji, podczas których zostaną:

 • przekazane materiały edukacyjne;
 • zaprezentowane poprawne techniki szczotkowania zębów;
 • sposoby utrzymania dobrego stanu zdrowia jamy ustnej.

Ponadto wskazano również na organizowanie np.:

 • kampanii medialnych,
 • pikników,
 • pogadanek edukacyjnych,
 • warsztatów,
 • poradnictwa/szkoleń,
 • wydarzeń rekreacyjno-sportowych.

W zależności od możliwości organizacyjnych, uczestnicy programu mogą otrzymać drobne akcesoria np. szczoteczkę do zębów lub nić dentystyczną.

W projekcie nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących m.in. tematyki prowadzonych działań. Wskazano na różne możliwości, które mogą zostać wykorzystane w przygotowywaniu działań edukacyjnych, co potwierdza również uogólniony budżet w tym zakresie.

Projekt programu zakłada przeprowadzenie jego monitorowanie i ewaluację.

Realizator programu zostanie wybrany w drodze konkursu

Koszt realizacji programu

W projekcie programu przedstawiono koszt jednostkowy, wynoszący 1492,80 zł/os., koszty pośrednie w wysokości 45 tys. zł, w tym:

 • ewaluacja i monitorowanie – 10 tys. zł,
 • personel programu – 10 tys. zł,
 • personel obsługowy – 10 tys. zł,
 • działania informacyjno-edukacyjne – 15 tys. zł.

Wyszczególniono także koszty bezpośrednie – 2,455 mln zł, w tym:

 • przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych – 25 tys. zł,
 • przeprowadzenie każdej interwencji w ramach programu wraz z zakupem gadżetów promocyjnych – 2,4 mln zł,
 • realizacja edukacji – 15 tys. zł,
 • wywiad kwalifikacyjny – 15 tys. zł.

Planowane koszty całkowite: 7,5 mln zł (2,5 mln zł rocznie).

Program ma być sfinansowany w całości z budżetu gminy Kleszczów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
profilaktyka stomatologiczna   AOTMiT  

POLECAMY W SERWISACH