• Lekarze i lekarze dentyści stażyści od 1 lipca nie powinni zarabiać mniej na całym etacie niż 0,95 średniej krajowej
  • W realiach połowy 2023 r.  nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia przekroczy 9200 zł brutto. Tyle otrzymają lekarze i lekarze dentyści ze specjalizacją
  • Nieco mniejsze są minimalne wynagrodzenia dla lekarzy bez specjalizacji oraz dla stażystów

Waloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Z danych Ministerstwa Zdrowia, wynika, że w drugiej połowie 2023 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza ze specjalizacją wzrośnie o 991,25 zł, lekarza bez specjalizacji - o 813,51 zł, natomiast lekarza stażysty - o 649,44 zł.  Wysokość nowych stawek wynagrodzeń w całej branży medycznej po waloryzacji płac tutaj.

Uposażenie lekarzy wyliczane jest w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. za pomocą współczynnika 0,95. 

Jak będą kształtowały się  wynagrodzenia lekarzy od 1 lipca 2023 (kwoty brutto):

  • lekarz ze specjalizacją – 9201,92 – wzrost o 991,25 zł
  • lekarz bez specjalizacji – 7551,92 zł – wzrost o 813,51 zł
  • lekarz stażysta – 6028,84 – wzrost o 649,44 zł.