Średni czas oczekiwania na świadczenie stomatologiczne „na NFZ” wyniósł 4 miesiące. To poprawa o 4,2 miesiąca w stosunku do stycznia 2019 r. i najlepszy wynik od wiosny 2013 r. - podaje Watch Health Care. 

To umiarkowany powód do zadowolenia, bo trudno ocenić jaki wpływ na taki stan rzeczy ma zaspokojenie potrzeb stomatologicznych Polaków, a jaki - wymuszone odkładanie wizyt przez pandemię.

Średni czas oczekiwania na wizytę u stomatologa (NFZ) w miesiącach (WHC)

Zmiany w czasie oczekiwania (w miesiącach) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii (WHC).

Czas oczekiwania na wizytę u ortodonty skrócił się zdecydowanie - z 10,4 do 1,8 miesiąca.

Bardzo znacząco poprawiła się także sytuacja pacjentów oczekujących na wykonanie protezy akrylowej. Przykładowo, kobieta, która straciła 5 zębów w wypadku komunikacyjnym musi zaczekać na to świadczenie średnio 1,9 miesiąca. W tym wypadku odnotowano poprawę o 7,9 mies.

Istotnej zmiany nie odnotowano z kolei w przypadku leczenia próchnicy. 12 letnie dziecko zaczeka na nie 1,1 miesiąca. W chwili poprzedniego badania czas ten wynosił 1,2 miesiąca.

Pogorszyła się sytuacja dzieci oczekujących na leczenie dentystyczne pod narkozą (wydłużenie z 1,6 do 2,7 mies.).

Spośród uwzględnionych w raporcie świadczeń stomatologicznych najdłużej czekać muszą pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na leczenie aparatem ortodontycznym. Czas od chwili rejestracji do otrzymania świadczenia uległ wydłużeniu z 11,6 do 12,7 miesięcy.

Czytaj także: Wciąż długo oczekiwany ortodonta