Podczas uroczystości jubileuszu 30–lecia istnienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze oraz setnej rocznicy powstania izb lekarskich w Polsce wielu lekarzy stomatologów zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. W ten sposób wyrażono uznanie za ich poświęcenie i pracę na rzecz środowiska lekarskiego i lekarsko stomatologicznego oraz opiekę stomatologiczną nad pacjentami.

Nagrodzeni zostali: 
-dr n. med. Jacek Kotuła, honorowy prezes oddziału PTS, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTS - Srebrnym Krzyżem Zasługi
-lek. stom. Lidia Kardowska sekretarz oddziału PTS, lek. stom. Halina Łazaruk wieloletni prezes oddziału PTS, lek. stom. Danuta Sorochan – Olszak wieloletni prezes oddziału PTS, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego odznaką za zasługi w Ochronie Zdrowia
- członkowie zarządu oddziału PTS lek. stom. Krystyna Popiel,  lek. stom. Edyta Orłowska i lek. stom. Ryszard Choroś - najwyższe odznaczenia OIL w Zielonej Górze nadane przez Prezesa Kapituły Laur Asklepiosa.