Z roku na rok maleje liczba świadczeniodawców realizujących usługi stomatologiczne w ramach kontraktów wiążących ich z NFZ. Coraz mniejsza jest liczba pacjentów korzystających z usług „na NFZ” z 6,80 mln w 2017 r. do 6,56 mln w 2018 r. i 6,51 mln w 2019 r. Spadek ten od 2017 r. do 2019 r. wyniósł 4,5 proc. Okazuje się, że w tym samym czasie liczba świadczeń wzrosła o 10,6 proc. Tak więc statystycznie rzecz ujmując, część pacjentów korzystało z większej liczby świadczeń.

Od 2017 r. do 2019 r. wzrosła wartość zakontraktowanych świadczeń stomatologicznych o 3,6 proc. a koszty realizacji świadczeń zwiększyły się o 4,0 proc.

Okazuje się, że średnio pacjent w 2019 r. korzystał z usług stomatologicznych o wartości 283 zł, a jedno świadczenie kosztowało średnio tylko … 23 zł.