- Obchody 25-lecia samorządu lekarskiego to ukoronowanie zmian, jakie w zawodzie lekarza i lekarza dentysty ukształtowały się w wolnej Polsce. Najnowsza historia samorządu to historia odrodzonej Polski, która po 1989 roku musiała wyzwolić się z ograniczeń, zmienić podejście do organizacji systemowych i na nowo otworzyć się na współpracę ze światem. 25 lat temu nieodwracalnie zaczął kształtować się nowy system ochrony zdrowia. Należy podkreślić, że walka, także ta samorządowa, o oczekiwane przez wszystkich zmiany była i jest skuteczna wyłącznie przy zachowaniu solidarnej postawy całego środowiska zawodowego oraz podczas rzeczowego dialogu z otwartymi na dyskusję decydentami - mówi dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Wśród zaproszonych gości na poszczególne sesje tematyczne są m.in. wszyscy ministrowie zdrowia urzędujący w Polsce od 1989 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich, lekarze posłowie i senatorowie, przedstawiciele Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, szefowie niemieckiego, czeskiego i słowackiego samorządu lekarskiego, europejskie władze Światowej Federacji Dentystycznej, prezesi samorządów zaufania publicznego oraz szefowie polskich i zagranicznych towarzystw medycznych.

Jubileusz został objęty Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - 25 lat Wolności.

Więcej: nil.org.pl