• Od dziesięciu lat 20 marca 2022 r. na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.
  • 20 marca każdego roku organizacje stomatologiczne podejmują różnego typu działania podnoszące świadomość znaczenia zdrowia jamy ustnej.
  • W ciągu pandemii COVID-19 problemy stomatologiczne bardzo się pogłębiły.

Po raz dziesiąty 20 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (ang. World Oral Health Day). To inicjatywa Światowej Federacji Dentystycznej.

ŚDZJU w czasach pandemii COVID-19

Inicjatywa ważna zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19. Pogorszenie się stanu zdrowia jamy ustnej w skali populacji to efekt fatalnych zmian w zachowaniach - pacjenci zaniedbują rutynowe szczotkowanie zębów, często jedzą między posiłkami, opuszczają wizyty u dentysty.

Choć gabinety stomatologiczne wróciły do dawnego funkcjonowania, to wielu pacjentów nadal unika rutynowych badań kontrolnych i odwiedza dentystę tylko wtedy, gdy odczuwają silny ból. U wielu osób rozwinęła się zaawansowana próchnica i związane z nią powikłania, w tym infekcje, co dodatkowo komplikuje leczenie.

Dużym problemem są pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, którzy choć zaleca im się wizyty kontrolne co trzy - sześć miesięcy, to odwlekają wizyty nawet do roku lub dłużej. Gdy już się pojawią u dentysty, stan ich zębów jest na tyle zły, że konieczne są ​​ekstrakcje lub leczenie endodontyczne.

Duże pole do działania dla wszystkich dentystów

FDI zachęca wszystkie organizacje członkowskie do podjęcia działań, które będą realizowały cele, jakie przyświecały ustanowieniu ŚDZJU. A celem tym jest  przypominanie zarówno decydentom, jak i każdemu pacjentowi o znaczeniu zdrowia jamy ustnej i jego wpływie na zdrowie ogólne organizmu. 

W 2022 r. FDI zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą #MouthProudChallenge. A ponieważ internetowe wyzwania cieszą się wielką popularnością, taka forma świętowania Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej może przyciągnąć uwagę wielu tysięcy osób. Za pośrednictwem #MouthProud (dostępnego na Instagramie, Facebooku i na stronie www FDI) uczestnicy mają udostępnić zabawne zdjęcia i krótkie filmy, będące dowodem, w jaki sposób dbają o higienę i zdrowie jamy ustnej, inspirując do tego także innych.

Nagrody dla najbardziej pomysłowych i najbardziej aktywnych

Towarzystwa zrzeszone w FDI oraz organizacje studentów stomatologii (IADS), które w związku ze ŚDZJU chciałyby przeprowadzić stosowne kampanie, mogą wziąć udział w konkursach w kilku kategoriach:
- wydarzenie edukacyjne i najlepsza kampania w mediach (członkowie FDI)
- najbardziej oryginalne działanie i najlepsza kampania w mediach społecznościowych (IADS).

20 marca 2022 i w kilku kolejnych dniach warto zaangażować się w działania, które mogą mieć realne przełożenie na zdrowie  społeczeństwa.  FDI zachęca do podzielenia się działaniami podjętymi w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej – można w tym celu skorzystać ze strony internetowej WOHD.

FDI przypomina też, że na stronie internetowej Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla członków Federacji dostępna jest zakładka „Member Hub”. FDI chce zachęcić każde ze stowarzyszeń do utworzenia konta, o ile nie zostało to zrobione wcześniej.