• Mija miesiąc od przedstawienia "siódemki NIL". Wśród najpilniejszych postulatów dla Ministerstwa Zdrowia było m.in. wyasygnowanie funduszy za nadwykonania w stomatologii
  • Ten postulat nowa minister zdrowia Katarzyna Sójka już zrealizowała
  • Prezes NRL Łukasz Jankowski wysłał pismo do szefowej resortu zdrowia z pytaniem o stan prac nad realizacją pozostałych postulatów

Jeden problem rozwiązany. Fundusze za nadwykonania w stomatologii 

Przed miesiącem prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski przesłał nowo wybranej minister zdrowia Katarzynie Sójce listę zmian do wdrożenia w ochronie zdrowia, które zdaniem samorządu wymagają pilnego działania resortu. Do tej pory dzięki współpracy Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia wypracowano rozwiązanie dla problemu przedstawionego w piątym postulacie. 

Jak w rozmowie z Rynkiem Zdrowia podkreśla szefowa resortu zdrowia:

Nawiązaliśmy nić porozumienia i otwartego dialogu. Rozpoczęliśmy prace i działania mające na celu znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań. Kilka dni później spotkałam się ponownie z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, by poinformować ich, że przekażemy ponad 140 mln złotych na stomatologię za nadwykonania...cieszę się, że udało się ten temat rozwiązać. 

Siódemka NIL. Na jakim etapie prac jest realizacja postulató NIL

Aby sprawdzić, na jakim obecnie etapie są prace nad realizacją kolejnych punktów „siódemki NIL”, prezes NRL zwrócił się do minister Katarzyny Sójki z prośbą o udzielnie informacji na temat postępów w realizacji postulatów. 

- Szanowna Pani Minister w nawiązaniu do przesłanych uprzednio w ramach tzw. 7NIL postulatów Samorządu Lekarskiego zwracam się z prośbą o informację odnośnie stopnia zaawansowania prac nad ich spełnieniem. Jednocześnie składam podziękowania za szybkie spełnienie postulatu zwartego w punkcie 5 wspomnianej 7NIL dotyczącego finansowania w stomatologii – napisał szef samorządu lekarskiego. 

NIL chce kontynuować dobrze rozpoczętą współpracę na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pacjenta i lekarza w systemie oraz polepszenia warunków pracy lekarzy i jakości świadczenia usług zdrowotnych. 

Lista postulatów NIL

  • Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatow.
  • Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.
  • Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.
  • Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.
  • Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.
  • Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.
  • Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.

Dobry początek dialogu Ministerstwa Zdrowia i samorządu lekarskiego? 

NIL chce kontynuować dobrze rozpoczętą współpracę na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pacjenta i lekarza w systemie oraz polepszenia warunków pracy lekarzy i jakości świadczenia usług zdrowotnych. 

- Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez dialogu z najważniejszymi interesariuszami Ministerstwa Zdrowia - czyli pacjentami i środowiskiem medycznym - podkreśla Katarzyna Sójka.

- W moim podejściu Ministerstwo Zdrowia nie służy samo sobie, ale ma funkcję służebną względem pacjentów - to po to przecież jest powołane i taki jest cel jego działania. Nie da się osiągnąć tego celu bez udziału lekarzy, aptekarzy, fizjoterapeutów, diagnostów, pielęgniarzy i pielęgniarek i wszystkich przedstawicieli środowiska medycznego. Stąd właśnie moje spotkania - wskazała.

Jak podsumowuje nowa minister zdrowia, na początku każdej relacji musi pojawić się zaufanie, Okazałam to zaufanie już w pierwszych dniach mojego urzędowania i liczę na to, że również je otrzymam. Podejmuję transparentne działania, włączam w procesy decyzyjne środowisko medyczne. Chcę, abyśmy mogli wspólnie uczynić najlepszym system ochrony zdrowia.