Podczas Zjazdu Walnego podsumowany zostanie rok poprzedni, przegłosowane będą poprawki do statutu oraz wybrany nowy Zarząd Główny.

Kandydować można na stanowiska:
- prezydent
- wiceprezydent
- wiceprezydent ds. kontaktu z organizacjami zewnętrznymi i finansów
- sekretarz generalny
- skarbnik generalny
- narodowy koordynator ds. profilaktyki
- narodowy koordynator ds. szkoleń
- narodowy koordynator ds. promocji i social media
- narodowy koordynator ds. wymian
- komisja rewizyjna (trzech członków).

Zgodnie ze statutem Towarzystwa na stanowisko prezydenta może kandydować wyłącznie osoba, która przynajmniej przez rok była członkiem Zarządu Głównego.

Podczas Zjazdu Walnego obecny może być każdy członek PTSS (z aktualną deklaracją i składką), natomiast prawo głosu będzie miała ograniczona liczba uczestników, czyli delegaci. Delegaci danego Oddziału zostali wyłonieni przez Zarządy Oddziałowe.