• Konferencja jubileuszowa z okazji 120-lecia Instytutu Stomatologii WL UJ CM odbyła się w Krakowie 19 maja, gromadząc związane z tą instytucją środowisko naukowe i medyczne
  • W specjalnym inauguracyjnym wykładzie  prof. Ryszard W. Gryglewski przedstawił historię rozwoju krakowskiego Instytutu Stomatologii
  • Prof. Jan Zapała, kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii, wygłosił wykład na temat dorobku krakowskiej chirurgii szczękowo-twarzowej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju
  • Z okazji jubileuszu krakowska rzeźbiarka Małgorzata Kot wykonała jubileuszowy medal, na którego awersie znajdują się płaskorzeźby prof. Ludwika A. Rydygiera (1850-1920) oraz prof. Wincentego J. Łepkowskiego - twórców instytutu

Krakowska Stomatologia ma już 120 lat

19 maja 2023 r. w Librarii Muzeum UJ Collegium Maius odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 120. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim UJ CM. Było to wspólne święto  Instytutu i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Krakowie, w którym wzięli udział związani z tymi instytucjami profesorowie seniorzy, wieloletni pracownicy, studenci, miłośnicy historii medycyny oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szpitali i instytucji, informuje infodent24.pl dyrektor Instytutu Stomatologii WL UJ CM prof. Joanna Zarzecka.

Gratulacje rektora i okolicznościowe wykłady

Uroczystość rozpoczęła prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec, która odczytała list gratulacyjny od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela.

Wydarzenie uświetniło wystąpienie prof. Ryszarda W. Gryglewskiego zatytułowane „Świt nowoczesnej stomatologii, czyli rzecz o historii krakowskiego Instytutu na 120-lecie jego istnienia”.

Z okazji rocznicy, krakowska rzeźbiarka Małgorzata Kot wykonała jubileuszowy medal, na którego awersie znajdują się płaskorzeźby przedstawiające twórców założonego w 1903 r. Instytutu – profesorów Ludwika A. Rydygiera (1850-1920) oraz Wincentego J. Łepkowskiego (1866-1935). Na rewersie widnieje współczesny budynek Instytutu Stomatologii przy ulicy Montelupich 4 oraz łacińska sentencja „Dolorem sedare opus divinum est” (Uśmierzać ból jest dziełem boskim).

Polska chirurgia szczękowo-twarzowa na światowym poziomie  

Kapituła medalu, w skład której wchodzą dyrektorzy obydwu świętujących instytucji (prof. Joanna Zarzecka i dr Marek Szwarczyński), przyznała medal prof. Janowi Zapale. To wyraz uznania za wkład w rozwój polskiej i światowej chirurgii szczękowo-twarzowej i osiągnięcia w kształtowaniu nowych pokoleń lekarzy. Laudację wygłosiła prof. Grażyna Wyszyńska Pawelec, a medal wręczyła prof. Dorota Malec, której towarzyszyli przedstawiciele studentów stomatologii.

Prof. Jan Zapała, kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii, przedstawił dorobek krakowskiej chirurgii szczękowo-twarzowej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.

Inżynieria biomedyczna. Potężny impuls w rozwoju stomatologii 

W części oficjalnej wykład zatytułowany „Historia inżynierii biomedycznej dla stomatologii. Ostatnio znieczulenie komputerowe” wygłosił trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, prof. Ryszard Tadeusiewicz.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.