• Szkodliwy i dla lekarzy i dla pacjentów projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, choć został odrzucony przez Senat i jest bardzo krytykowany przez organizacje lekarskie, może zostać uchwalony przez Sejm
  • NIL rozsyła SMS-y z linkiem do petycji skierowanej do Prezydenta RP w sprawie apelu o weto dla tej ustawy 
  • Działanie to zostało skrytykowane przez ministra cyfryzacji , jako nierozsądne i niebezpieczne w dobie powszechnych oszustw internetowych i wyłudzania danych

Projekt ustawy szkodliwy dla pacjentów i lekarzy. Weto środowiska lekarskiego 

Mimo uchwały Senatu o odrzuceniu rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta i ciągłego sprzeciwu środowiska medycznego istnieje spore prawdopodobieństwo, że Sejm go przyjmie.  Projekt ustawy najprawdopodobniej rozpatrywany będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP 12-14 kwietnia br., wskazuje Naczelna Izba Lekarska.

W ocenie samorządu lekarskiego zapisy tego  projektu zagrażają bezpieczeństwu pacjenta. Mimo wielokrotnych prób podjęcia dialogu i współpracy przy ustawie, propozycje środowiska lekarskiego nie były brane pod uwagę. 

Porozumienie Organizacji Lekarskich skierowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy petycję o weto dla rządowej propozycji ustawy. 

NIL wspiera akcję składania podpisów pod petycją. SMS-y niewłaściwą praktyką

Naczelna Izba Lekarska zachęca lekarzy do podpisywania petycji na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, newsletterach, listach do prezesów Okręgowych Rad Lekarskich i ich członków, pismach do towarzystw naukowych, a także za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanych do wszystkich lekarzy. 

Treść petycji

I właśnie SMS-y, które lekarze dostają od NIL, zachęcające do kliknięcia hiperłącza, stały się przedmiotem krytyki.  Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informatycznym wskazują, że jeśli izba chce załączać linki w wiadomościach, to nie powinny one prowadzić do nieznanej lekarzom strony internetowej. Nie jest to nic innego, jak przyzwyczajanie medyków do klikania w linki zawarte w SMS-ach, co zwiększa ryzyko, że następnym razem wykonają polecenie oszusta, chcącego pozyskać dane z ich telefonów.

Na ten temat wypowiedział się minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wskazując, że dołączanie hiperłączy do wiadomości tekstowych to działanie nierozsądne i niebezpieczne. Odpowiada mu Naczelna Izba Lekarska, która broni swojej akcji, ponieważ wcześniej informowała swoich członków o petycji drogą mailową.