• Kolejne, tracone mleczne zęby to duże przeżycie dla dziecka, to etap świadczący o kończącym się okresie wczesnego dzieciństwa
  • To także dobry moment dla rodziców, którzy mogą go wykorzystać przy wdrażaniu dobrym nawyków higienicznych. Ich argumenty wzmacniają kwoty wypłacane przez Wróżkę Zębuszkę
  • Zabawa we Wróżkę Zębuszkę i płacenie za wypadający mleczak podlega ogólnym trendom w gospodarce. W ostatnim roku "cena" mleczaka wzrosła o 16 proc.

Wydatki Wróżki Zębuszki

Zwyczaj płacenia drobnych kwot za tracone mleczaki można wykorzystać to uczenia dzieci dobrych nawyków higienicznych ale też uświadamiania im znaczenia zdrowia jamy ustnej.

Zabawa we Wróżkę Zębuszkę przy okazji każdego utraconego zęba, bardzo angażuje maluchy i zachęca do codziennej dbałości o higienę. W Stanach Zjednoczonych nawet ustanowiono krajowy dzień Wróżki Zębuszki, który przypada w sierpniu. 

Okazuje się, że wysokość opłat umieszczanych przez Wróżkę Zębuszkę pod poduszką podlega wyraźnym trendom. Nie tylko odzwierciedla sytuację majątkową rodziców dziecka, ale w większej skali, także sytuację gospodarczą całego kraju.

Wartość mleczaka w 2022 r. goni inflację. Wzrost o 16 proc.

W ciągu ostatniego roku, średnia wartość pojedynczego utraconego zęba w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 16 proc., jak wskazuje sondaż Original Tooth Fairy Poll z 2023 r. przeprowadzony przez firmę Delta Dental.

Obecnie średnia wartość mleczaka wynosi 6,23 USD za utracony ząb, w porównaniu do 5,36 USD w 2022 r.

Do tej pory, w ankiecie która jest prowadzona od 1998 r. to rekordowy wzrost wartości mleczaka. 

Gdy zaczynano prowadzić  sondaż rodzice płacili 1,30 dolara za mleczak.

Wskaźnik Tooth Fairy Index dowodzi, że wartość utraconego zęba ściśle koreluje z zachowaniem indeksu S&P 500. I jak twierdzą autorzy sondażu jest on dobrym barometrem ogólnego stanu gospodarki.