Nagroda Herbu Powiatu została wręczona za całokształt działalności, jako uznanie dla poświęcenia się, niejednokrotnie cierpiącym i potrzebującym natychmiastowej pomocy pacjentom. Wyróżnienie wręczył starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.  Jak podkreślano w czasie uroczystości Andrzej Polimirski nigdy nie odmawia pomocy, traktując pracę stomatologa jako powołanie i największą z licznych życiowych pasji.

Andrzej Polimirski urodził się w Poznaniu. W 1963 r. rozpoczął studia medyczne na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, uzyskując dyplom w 1970 roku. Rok później rozpoczął pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łeknie, w którym pracuje do dnia dzisiejszego. Od lipca 1971 r. do grudnia 1978 r. kierował Poznańską Spółdzielnią Lekarsko-Dentystyczną.  Od 1978 r., po katastrofie w Kopalni Soli w Wapnie, przez dwa lata prowadził tam gabinet stomatologiczny. W 1978 r. uzyskał  pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej, w tym czasie otrzymał propozycję utworzenia w  ZOZ w Wągrowcu Poradni Chirurgii Stomatologicznej, którą prowadził do końca 1999 r. Jednocześnie pełnił funkcję kierownika Obwodowej Przychodni Stomatologicznej ZOZ w Wągrowcu. Od 1980 r. do dzisiaj prowadzi Prywatną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną w Wągrowcu. W 1984 r. ukończył szkolenia specjalizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Pile uzyskując drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej. 

Przez lata działalności zawodowej był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, piastując także funkcje w zarządach regionalnych oddziałów. Od 1989 r. był zaangażowany w odrodzenie samorządu lekarskiego, będąc przez 25 lat zastępcą rzecznika odpowiedzialności zawodowej początkowo w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, a następnie Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Obecnie,  pełni funkcję sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.