• Podatek od napojów słodzonych cukrem wprowadziło w sumie 45 krajów
  • Celem dodatkowej opłaty była  poprawa odżywiania i zdrowia ludności
  • Światowa Organizacja Zdrowia zleciła systematyczny przegląd literatury na temat efektów, jakie dał do tej pory podatek od cukru
  • Sprzedaż napojów słodzonych po wprowadzeniu podatku od cukru spadała średnio o 18 proc.

Czy podatek od cukru zadziałał?

Napoje słodzone cukrem w znaczący sposób przyczyniają się do trwającego od dziesięcioleci  wzrostu odsetka osób z chorobami przewlekłych, ale także z problemami stomatologicznymi, także próchnicą w młodym wieku.

Na obszarach, gdzie napoje słodzone zostały opodatkowane, po wprowadzeniu tej dodatkowej opłaty odnotowano 18 proc. spadek ich spożycia. Wyniki badań wskazują, że ta reguła sprawdza się w każdym kraju: podatki od napojów słodzonych (powodując wzrost cen) wiążą się z trwałym spadkiem sprzedaży tych napojów. Mimo że popyt na napoje słodzone spadał, to konsumenci nie próbowali zastępować ich  innego rodzaju napojem lub po prostu wodą z cukrem.

 Wyniki wskazują również na słaby związek między podatkami a wskaźnikiem masy ciała (BMI), ale we wszystkich branych pod uwagę badaniach oceniano wcześniej wprowadzone podatki od sprzedaży, a nie nowsze podatki akcyzowe. W porównaniu z podatkiem akcyzowym, podatki od sprzedaży wiązały się z mniejszymi podwyżkami cen.

Mądra polityka dla poprawy diety. Poprawa diety dla lepszego zdrowia

Autorzy raportu podkreślają, że jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać zmiany  w skali populacji pod kątem nadwagi i otyłości, gdyż na wzrost wskaźnika BMI  wpływa  wiele czynników, które kształtują metabolizm i przyrost masy ciała.  Są jednak i wyraźne pozytywne tendencje - w Meksyku podatek od napojów słodzonych cukrem wiązał się ze zmniejszeniem o 1,3 proc. częstości występowania nadwagi lub otyłości u dorastających dziewcząt. 

Na podstawie ustaleń autorzy doszli do wniosku, że podatki od napojów słodzonych są skuteczne w ograniczaniu zakupów napojów słodzonych, a zatem mogą poprawić dietę, a w konsekwencji zdrowie ogólne i zdrowie jamy ustnej.

- Tylko  polityka może znacząco poprawić wyniki zdrowotne na poziomie populacji, a poprawa wyborów żywieniowych jest doskonałym punktem wyjścia i wartościowym celem samym w sobie, podkreśla dr. Joshua Petimar z Harvard Medical School, jeden z autorów raportu WHO.

Praca ukazała się w JAMA Network