W raporcie czytamy, że liczba praktykujących stomatologów na 100 tys. mieszkańców wzrosła o 4 proc. od 2003 r. do 2013 r. W kolejnych latach tendencja ta ma się utrzymać.

Eksperci ADA wyliczają, że do 2018 r. liczba dentystów na 100 tys. obywateli zwiększy się o 1,5 proc, a następnie o 2,6 proc. do 2033 r.

W Stanach Zjednoczonych pracuje ok. 200 tys. lekarzy dentystów. Co istotne, niektóre analizy mówią o tym, że w USA jest zbyt mało dentystów w stosunku do potrzeb. Ok. 40 proc. funkcjonujących stomatologów ma więcej niż 50 lat, w ciągu najbliższych 15 lat połowa aktywnych w zawodzie dentystów przejdzie na emeryturę, a liczba Amerykanów stale rośnie.

Źródło: drbicuspid.com