• Jak nas widzą tak nas piszą - wybielone zęby znacznie poprawiają społeczny odbiór.
  • Inni ludzie postrzegają osoby po zabiegu wybielania zębów jako bardziej popularne, przyjacielskie, inteligentne i pewne siebie.
  • Poziom wykształcenia oraz wiek, także wypadał lepiej w tej ocenie.

W czasopiśmie Journal of Dentistry pojawiła się praca naukowa przedstawiająca jak zwykła zmiana koloru szkliwa może wpływać na osąd osobowości przez inne osoby.  

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zły wygląd zębów może skłaniać innych do negatywnej oceny różnych  cech osobowości – napisał psycholog prof.  J. Tim Newton, z King's College London Dental Institute.

W brytyjskim badaniu wzięło udział 18 osób  w wieku od 20 do 50 lat. Uczestnicy wzięli udział w sesji zdjęciowej, podczas której starano się uchwycić uśmiech „z jak największą liczbą zębów przednich”.

Naukowcy stworzyli następnie trzy zestawy zdjęć dla każdej osoby:
- z ich naturalnym kolorem zębów,
- z przyciemnionymi zębami
-z wybielonymi zębami.

Następnie w losowej kolejności były one przedstawiane 50 innym uczestnikom badania (wiek 20 - 50 lat). Poproszono ich o ocenę osób ze zdjęć na podstawie wieku, atrakcyjności, zdolności intelektualnych i innych cech.

Najgorsze oceny otrzymały osoby z przyciemnionymi zębami we wszystkich kategoriach, najwyżej te z wybielonymi zębami, niezależnie od płci i wieku osoby oceniającej.

Z opisów wynika, że zęby z rozjaśnionym szkliwo sprawia, że otoczenie będzie odbierać ich właściciela jako osobę bardziej przyjazną, odnoszącą sukcesy w szkole, inteligentną, szczęśliwą, pewną siebie, młodszą i bardziej atrakcyjną. 

Bardziej prawdopodobne było, że zostali uznani za prowadzących bujne życie towarzyskie i uczęszczających na studia.

Osoby ze zdjęć z wybielonymi zębami przeciętnie oceniano jako o rok młodsze. 

Co ciekawe, młodsi uczestnicy dawali modelom wyższe  i mniej dyskryminujące oceny. Natomiast ci uczestnicy, którzy nie byli zadowoleni z własnych zębów, wystawiali niższe oceny osobom z przyciemnionymi zębami, a wyższe tym z wybielonymi zębami.

- Prawdopodobnie mniejsze zadowolenie z własnego wyglądu jest  przyczyną rosnącego zapotrzebowania na zmianę wyglądu  zębów, a zatem  nie tylko na zabiegi rozjaśniania zębów, ale też ortodontyczne i inne z zakresu stomatologii estetycznej, podkreśla prof. Newton.