• Muzyka w tle zmniejsza stres studentów stomatologii i poprawia ich wyniki w trakcie wykonywania trudnych zabiegów, dowodzi badanie wykonane na University of Eastern Finland
  • Fiński eksperyment ujawnił, że muzyka może sprzyjać edukacji, zwiększać satysfakcję i produktywność studentów. Ponadto obniża poziom lęku u studentów stomatologii podczas  zajęć praktycznych
  • W badaniu sprawdzano poziom lęku odczuwany w trakcie opracowywania zęba w trakcie leczenia próchnicy, w warunkach pracowni symulacji stomatologicznej

Studia stomatologiczne. Trudne początki nauki zawodu

Wiele składa się na to, że stan psychiczny studentów stomatologii nie jest najlepszy -  długie godziny szkolenia, praktyka przedkliniczna i kliniczna, brak snu, duże obciążenie pracą i wysoko postawiona poprzeczka - wytwarzają silną presję, której muszą przyszli lekarze dentyści muszą stawić czoła w trakcie edukacji.

Ogrom  wymaganej wiedzy zawodowej i umiejętności manualnych, źle wpływa na dobrostan przyszłych lekarzy dentystów. A z tym wiążą się słabe wyniki, błędy dentystyczne oraz obniżona jakość przyszłej opieki nad pacjentem.

Problemem wśród studentów stomatologii jest też wysokie ryzyko depresji i objawów lękowych. Badania prowadzone na całym świecie, dają niepokojące dowody - wynika z nich, że studenci stomatologii są trzy razy bardziej narażeni na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego niż  studenci innych kierunków.

Walka ze stresem. Muzyka pomaga opanować lęk

Kiedy studenci stomatologii przystępują do zajęć w pracowni symulacji stomatologicznej, zaczynają po raz pierwszy używać narzędzi stomatologicznych i pracować na fantomach, nawet  podstawowe czynności, takie jak opracowywanie ubytków i polerowanie powierzchni zęba, często wydają się trudne do nauczenia. 

W badaniu pilotażowym przeprowadzonym na University of Eastern Finland w Finlandii stwierdzono, że muzyka w tle zmniejsza stres studentów stomatologii i poprawia ich wyniki podczas przedklinicznych ćwiczeń opracowywania zębów pod wypełnienie. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Dental Education.

Nie brakuje dowodów, że muzyka ma pozytywny wpływ na emocje i samopoczucie. Badania naukowe wskazują również, że muzyka w tle może sprzyjać edukacji i uczeniu się oraz potrafi zwiększać satysfakcję i produktywność uczniów. Do tej pory jednak nie sprawdzano, czy muzyka w tle ma wpływ na poziom lęku u studentów stomatologii podczas praktyki, ani też czy może zmieniać ich wyniki.

Nabycie umiejętności manualnych i kompetencji proceduralnych ma kluczowe znaczenie w przedklinicznym szkoleniu stomatologicznym. W fińskim badaniu porównywano wyniki 36 studentów stomatologii w trakcie kursu kariologii na fantomach w pracowni symulacji stomatologicznej bez muzyki w tle lub z cichą, powolną muzyką. Naukowcy chcieli ustalić, czy muzyka ma wpływ na:

  • poziom lęku,
  • satysfakcję 
  • osiągane przez studentów wyniki podczas ćwiczeń. 

Okazało się, że "podkład muzyczny" podczas zajęć w pracowni symulacji stomatologicznej był bardzo dobrze oceniany przez studentów. Badanie wykazało, że zmniejsza stres, jednocześnie zwiększając motywację do nauki i ćwiczeń. Czas potrzebny na opracowywanie ubytku był krótszy i jakość wykonywanej czynności lepsza. Komunikacja w grupie studentów przebiegała sprawnie pomimo muzyki w tle.

Zdaniem naukowców wobec korzystnego wpływu muzyki na uczenie umiejętności dentystycznych należałoby rozważać włączanie odpowiednio dobranej muzyki w trakcie ćwiczeń praktycznych. Muzyka może sprawić, że edukacja stomatologiczna będzie mniej  stresująca, podsumowują autorzy pracy.