• Zasługi lek. dent. Romana Olszewskiego dla środowiska stomatologicznego uhonorowano, nadając mu tytuł Honorowego Delegata
 • Roman Olszewski jest lekarzem protetykiem i działaczem samorządu lekarskiego, z którym jest związany od II kadencji

Roman Olszewski. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy

Lek. dent. Roman Olszewski ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej.

Poza pracą zawodową niezwykle aktywnie działa w samorządzie lekarskim, z którym jest związany od II kadencji.

Jak mówił przy okazji Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie VIII-ej kadencji: ..."znaczna część mandatów lekarzy dentystów pozostała nieobsadzona. To świadczy, że musimy aktywizować koleżanki i kolegów, zachęcić ich do współpracy, zainteresować sprawami samorządu młodych stomatologów. Widzę potrzebę rozmów z lekarzami w terenie. Postaram się, aby spotkania naszej komisji miały miejsce nie tylko w siedzibie izby, ale też w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i stały się okazją do przeprowadzania szkoleń oraz prezentacji spraw izbowych."

Lista funkcji, którą pełni lub pełnił jest bardzo długa:

W Naczelnej Izbie Lekarskiej: 

 • członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej
 • delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy

W Okręgowej Izbie Lekarskiej:

 • skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
 • członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • przewodniczący Komisji Stomatologicznej
 • wiceprzewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów
 • członek Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
 • członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 • przewodniczący Rady Funduszu Samopomocy
 • członek Rady Funduszu Samopomocy
 • członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „PULS”.

Praca zawodowa ani społeczna nie przeszkadza mu w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Znajduje czas na hobby, którym jest muzyka, turystyka piesza i rowerowa, wędkarstwo oraz film. Ma też talent kulinarny - robi doskonałe domowe nalewki, którymi obdarowuje swoich przyjaciół.

 1 kwietnia 2023 r. odbył się XLV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. Głównymi tematami obrad było podsumowanie pracy organów izby za rok 2022, przyjęcie budżetu na rok bieżący – 2023 oraz wybory Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Na otwarciu obrad zjazdu, lek. dent. Roman Olszewski jako pierwszy delegat lekarzy dentystów w historii izby, otrzymał  dyplom Honorowego Delegata.