Z sondażu przeprowadzonego na grupie około 7800 dorosłych (badanie trwało między 18 marca a 5 maja 2021 r.,)  37 proc. ankietowanych twierdziło, że ich najwcześniejszym wspomnieniem związanym z zębami była utrata mleczaka. Większość badanych (59 proc.) jako wiek, z którym wiążą pierwsze wyraźne wspomnienia "stomatologiczne" wskazuje na  6 - 10 lat. I też podobnie liczna grupa dorosłych uznaje to wspomnienie za pozytywne doświadczenie.

Niewykluczone, że jest to efekt finansowego wsparcia udzielonego przez Wróżkę Zębuszkę.

Prawie trzykrotnie rzadziej jako pierwsze wspomnienie związane z zębami jest wymieniany ból zęba ( 12 proc. respondentów), zaś 11 proc. jako niemiłe wspomina mycie zębów.  W zdecydowanej mniejszości są ci, którzy pamiętają z dzieciństwa głównie jedzenie pasty do zębów i wizytę u dentysty. 

Wyniki pochodzą z ankiety opublikowanej przez amerykańską internetową platformę badania rynku DentaVox.