•  Bezzębie wpływa zarówno na zdrowie jamy ustnej, jak i na  ogólnoustrojowe
  • Mniej skuteczne gryzienie i przeżucie pokarmu wpływa na stan odżywienia osób, którym brakuje zębów, a tym samym oddziałuje na ich ogólny stan zdrowia
  • Osoby noszące ruchome protezy dentystyczne są narażone na niedożywienie, to wnioski z badania 10 tys. pacjentów

"Trzecie zęby"  zawsze gorsze niż zęby własne

Od pół wieku stopniowo w grupie starzejących się ludzi jest coraz mniej tych, którzy są w dużym stopniu lub całkowicie bezzębni. Jednak spadek bezzębia jest równoważony przez ogólny wzrost starzenia się populacji.

W związku z tym bezzębie pozostaje  istotnym problemem w dającej się przewidzieć przyszłości. Nadal różnice w poziomie higieny jamy ustnej oraz dostępie do opieki stomatologicznej prowadzą do utraty zębów.  Najsilniej zaś takie czynniki ryzyka jak palenie tytoniu, zapalenie przyzębia, nieleczona próchnica, niepełnosprawność i urazy. 

Bezzębie wpływa zarówno na zdrowie jamy ustnej, jak i na zdrowie ogólnoustrojowe.  Leczenie protetyczne nie rozwiązuje w pełni tego problemu, gdyż osoby korzystające z ruchomych protez całkowitych najczęściej nie gryzą i nie żują dokładnie pokarmu, w efekcie zagraża im niedożywienie.

Protezy dentystyczne życie ułatwiają, ale....

Grupa badaczy z Indiana University School of Dentistry, w Indianapolis, w Stanach Zjednoczonych prowadziła badanie mające ocenić stan odżywienia osób stosujących protezy zębowe.

Na potrzeby badania wykorzystano elektroniczną dokumentację dentystyczną i zdrowotną ponad 10 tys. pacjentów, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób leczenie protetyczne wpływa na ich ogólne zdrowie. Stan ich uzębienia porównywano z danymi laboratoryjnymi, były wśród nich m.in. pełna morfologia krwi, podstawowy profil metaboliczny oraz badania lipidowe i panelowe tarczycy. Włączono do badania wyniki laboratoryjne z okresu dwóch lat przed otrzymaniem protezy przez pacjenta oraz wyniki uzyskane po dwóch latach korzystania z niej.

Okazuje się, że u osób z protezami zębowymi nastąpił w tym okresie znaczny spadek niektórych wskaźników żywieniowych. Choć ich wyniki nadal mieściły się w normie, ale istnieje ryzyko, że wraz z upływem czasu spadek ten będzie się pogłębiał. Natomiast u osób w analogicznym wieku, które miały własne zęby, takich zmian nie obserwowano. Dlatego tak ważne jest, by dentyści byli świadomi tych zagrożeń.

- Protezy dentystyczne to znacząca zmiana w jakości życia. Nie zapewniają takiej samej wydajności żucia. Korzystająca z nich osoba może zmienić nawyki żywieniowe. Świadomi tego faktu dentyści powinni udzielać porad w tym zakresie lub kierować pacjentów do poradni żywieniowych. Pacjenci ci potrzebują wsparcia w okresie przejściowym i ewentualnego dalszego monitorowania, powiedział dr Thankam Thyvalikakath, kierujący badaniami.

 Wyniki badania ukazały się w Journal of Prosthodontics.