Arystoteles, który żył w IV wieku p. n. e. nie miał wątpliwości, że mężczyźni mają więcej zębów niż kobiety.

....Samce mają więcej zębów niż samice, ma to miejsce w przypadku ludzi, owiec, kóz i świń; natomiast u innych zwierząt obserwacje nie zostały jeszcze poczynione, napisał w swojej Historia animalium.

Nie wspomina, kto dokonał tak wnikliwych obserwacji u ludzi, ale kimkolwiek był, nie zrobił tego dobrze.

Sam Arystoteles nie zadał sobie trudu, aby sprawdzić jak jest w rzeczywistości. Mimo że był dwukrotnie żonaty, nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby policzyć zęby swojej połowicy, co wytknął greckiemu erudycie  XX-wieczny filozof Bertrand Russell.