• Lekarz dentysta Mariola Łyczewska ze Słupska otrzymała odznaczenie Meritus Pro Medicis
  • Odznaczenie Meritus Pro Medicis jest przyznawane lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego
  • Regulamin nadawania odznaczenia Meritus Pro Medicis zakłada, że wyróżnienie to może być przyznane każdego roku nie więcej niż dziesięciu lekarzom i lekarzom dentystom

Meritus Pro Medicis. Dla  lek. dent. Marioli Łyczewskiej 

Lekarz dentysta Mariola Łyczewska ze Słupska została wyróżniona odznaczeniem Meritus Pro Medicis, w dowód uznania za jej zasługi dla środowiska medycznego.

– To odznaczenie jest wyjątkowe, ponieważ przyznaje się je raz w roku i maksymalnie dziesięciu osobom. W tym roku wręczono je właśnie doktor Łyczewskiej i jest ona drugą osobą z naszej delegatury, która otrzymała to wyróżnienie – mówił Konrad Kiersnowski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.

Odznaczenie przyznane lek. dent. Marioli Łyczewskiej było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się 6 czerwca  w siedzibie Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae

Periodontolog Mariola Łyczewska od 1997 roku jest delegatem ze Słupska na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Natomiast od 2005 roku pełni funkcję delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy. W tym samym roku zasiadła w Naczelnym Sądzie Lekarskim,  od trzech kadencji jest jego wiceprzewodniczącą.

Doktor Łyczewska jest też laureatką nagrody Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”.

Wyróżnienie z długą tradycją

Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione w 2004 przez Naczelną Radę Lekarską. Wnioski o nadanie odznaczenia składają członkowie oraz organy izb lekarskich. Odznaczenie przyznaje Kapituła w skład, której wchodzą między innymi prezes i wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich, przewodniczący Komisji Etyki NRL oraz przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Regulamin nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis zakłada, że odznaczenie może być przyznane każdego roku nie więcej niż dziesięciu lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.