• Naukowcy badali związek nastawienia do siły sprawczej w życiu i zaawansowanie choroby przyzębia
  • To, co robię określa moją przyszłość, albo szukam winnych tego, co dzieje się w moim życiu, bo wydarzenia kształtuje los, rodzice, trudna przyszłość - od źródła poczucia kontroli zależy nawet zdrowie dziąseł
  • Osoby wewnątrzsterowne mają więcej własnych zębów, niż te które "same sobie sterem, żeglarzem, okrętem"

Psychologia w stomatologii. Też jest ważna

Ludzie, którzy wierzą, że szczęście decyduje o ich losie, mogą być bardziej narażeni na rozwój poważnej choroby dziąseł niż te osoby, które uważają, że siłą sprawczą w życiu  są ich własne działania . To wyniki  badania  zaprezentowanego podczas konferencji EuroPerio10 European Federation of Periodontology (EFP) w Kopenhadze, w Danii.

Badacze przebadali dwa typy pacjentów: 

  • osoby mające poczucie kontroli zewnętrznej, przekonanych, że ich działania mają niewielki wpływ na to, co się z nimi dzieje,
  • osoby wewnątrzsterowne, czyli wierzące, że ich działania mogą bezpośrednio wpływać na ich życie.

Uzyskane przez naukowców wyniki dowodzą, że przekonanie o zewnętrznym źródle kontroli było związane  z większą utratą zębów i utratą przyczepu łącznotkankowego, czyli bardziej zaawansowanym zapaleniem przyzębia  w porównaniu z wewnątrzsterownością.

- Odkrycie, że  system przekonań co do źródła kontroli jest powiązany ze zdrowiem jamy ustnej, powinno zachęcić dentystów do oceny stanu emocjonalnego pacjentów i, jeśli to konieczne, do kierowania ich do odpowiedniej opieki psychologicznej, podkreśla autor badania, dr Sebastien Jungo z University of Paris, we Francji. 

Wiara w przeznaczenie. Średnio o ponad jeden ząb mniej

W badaniu wzięło udział 79 osób - pacjentów przychodni periodontologicznej w Bretonneau University Hospital w Paryżu. Średni wiek uczestników badania wynosił 46 lat, a dwie trzecie stanowiły kobiety.

Zbierane dane obejmowały informacje o stylu życia ( np. paleniu papierosów) i dane osobowe (np. informacje o dochodach). Ponadto pacjenci wypełniali kwestionariusze, które miały na celu umiejscowienie kontroli, określenie poziomu stresu i obniżonego nastroju.

Podczas badania stomatologicznego notowano nagromadzenie płytki nazębnej oraz liczbę zębów u każdego pacjenta. Kolejna konsultacja, tym razem periodontologiczna, oceniała nasilenie choroby dziąseł,  krwawienie podczas sondowania, głębokość kieszonek zębowych i maksymalną utratę przyczepu łącznotkankowego.

Wśród u uczestników 20 osób należało do wierzących w zewnętrzne źródło kontroli, zaś 59 było mocno przekonanych o własnej sprawczości. W pierwszej grupie badani stracili średnio trzy zęby ( maksymalna utrata przyczepu była znacząco wyższa ok. 9,95 mm), zaś w grupie osób wewnątrzsterownych średnio brak tylko jednego zęba (utratą przyczepu łącznotkankowego blisko 8,38 mm).

Po uwzględnieniu czynników, które mogą wpływać na związek między umiejscowieniem źródła kontroli a zdrowiem jamy ustnej, naukowcy wykazali, że wierzący w los, przeznaczenie i inne zewnętrzne sprawcze siły w ich życiu, mieli także większe ryzyko depresji, niższy poziom wykształcenia.

Wiara w los. Przeszkadza skutecznie leczyć dziąsła

Czy to odkrycie ma jakiekolwiek znaczenie praktyczne dla dentysty? Naukowcy sugerują, by z pacjentami wierzącymi w zewnętrzne źródła kontroli w życiu, dentysta koncentrował rozmowę na dwóch pytaniach:

  • Co według ciebie powoduje chorobę dziąseł?
  • Jak tę chorobę można leczyć?

- Odpowiedzi pacjentów mogą mieć zasadnicze  znaczenie dla  przestrzegania zaleceń lekarza dentysty, powiedział dr Jungo.

- Nasze odkrycia sugeruje, że ta grupa pacjentów może wymagać  mocnych argumentów i zachęt, by uznać że  zapalenie przyzębia można opanować. I skuteczność leczenia zależy to także od nich. To szczególnie ważne w przypadku pacjentów mocno przygnębionych swoimi problemami z dziąsłami, podkreślał psycholog.