W Wielkiej Brytanii przeprowadzono ankietę wśród pracowników różnych firm, a jej celem miało być badanie nastawienia do wizyt u dentysty.

Emocje związane z leczeniem zębów porównywano z tym jak są odbierane różnego typu obciążenia w pracy - głównie spotkania i rozmowy służbowe.

Okazało się, że ponad 60 proc. osób  woli wyjść z pracy, by odbyć wizytę u stomatologa niż w tym samym czasie wziąć udział w biznesowy spotkaniu.

Przy tym nie ma znaczenia, czy spotkanie to miałoby się odbyć osobiście czy wirtualnie. W Sunderland, jednym z  brytyjskich miast, w którym tę ankietę prowadzono nawet 8 na 10 pracowników przedkładało leczenie zębów  nad obowiązki w pracy.

Wśród przyczyn tak złego nastawienia do rozmów służbowych podawano m.in. zmęczenie i stres oraz kłopoty z koncentracją jako skutki np. dwóch spotkań z rzędu. 

Wyniki sondażu nie dają odpowiedzi na pytanie, czy pandemia COVID-19 i zmniejszony dostęp do opieki stomatologicznej wpłynęły na to, że usługi dentystów zaczęły być tak doceniane.