• Dotychczas przyznano 36 odznaczeń Meritus Pro Medicis lekarzom dentystom i 114 - lekarzom
  • Odznaczenie otrzymują medycy oraz osoby szczególnie zasłużone dla samorządu lekarskiego
  • Zgodnie z regulaminem nadawania odznaczenia Meritus Pro Medicis, uhonorowanych może być co roku 10 osób

Zasady przyznawania Meritus Pro Medicis  

Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione przez Naczelną Radę Lekarską w 2004 r. Otrzymują ją lekarze oraz osoby szczególnie zasłużone dla samorządu lekarskiego.

Wnioski o nadanie odznaczenia składać mogą członkowie oraz organy izb lekarskich. Odznaczeni mogą też popierać kolejne kandydatury za pośrednictwem listu promocyjnego.

Odznaczenie przyznaje Kapituła w skład której wchodzą między innymi prezes i wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich, przewodniczący Komisji Etyki NRL oraz przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Zgodnie z regulaminem nadawania odznaczenia Meritus Pro Medicis uhonorowanych może być co roku 10 lekarzy, lekarzy dentystów lub innych osób szczególnie zasłużonych dla samorządu lekarskiego (mogą być wyjątki od tej liczby).

Lista odznaczonych Meritus Pro Medicis 

W historii Kapituła przyznała łącznie 150 odznaczenia, 36 z nich trafiło do lekarzy dentystów (stan na 7 kwietnia 2022 r.). 

Lista odznaczonych lekarzy dentystów:

Andrzej Karczewski (Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska)
Anna Kot (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)
Piotr Laska (Dolnośląska Izba Lekarska)
Mariola Łyczewska (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)
Dr n. med. Lesław Jacek Pypeć (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)
Halina Teodorczyk (Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie)
Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk (Lubelska Izba Lekarska)

Lista odznaczonych lekarzy:  

Teresa Bieńko (Śląska Izba Lekarska)
Mieczysław Boguszyński (Bydgoska Izba Lekarska)
Dr n. med. Monika Bojarska-Łoś (Lubelska Izba Lekarska)
Dr n. med. Jerzy Górny (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska)
Dr n. med. Waldemar Grabowski (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)
Dr n. med. Małgorzata Klimza, lekarz (Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko (Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku)
Stefan Kopocz (Śląska Izba Lekarska)
Iwona Latos (Świętokrzyska Izba Lekarska)
Dr n. med. Wojciech Malkowski (Wielkopolska Izba Lekarska)
Dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)
Krzysztof Wójcikiewicz (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)
Grzegorz Wrona (Wielkopolska Izba Lekarska)
Jacek Zajączek (Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.)
Dr hab. n. med. Krzysztof Zaorski (Śląska Izba Lekarska)
Wojciech Zelenay (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)