Nie mogło być inaczej, skoro kompozytorem utworów był Fryderyk Chopin, a ich znakomitym interpretatorem Jacek Kortus - laureat XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Sama architektura Collegium Minus wprowadzała uczestników gali w szczególny nastrój. Zabytkowy gmach w stylu renesansu niemieckiego wybudowany został na potrzeby Akademii Królewskiej w 1909 r. według projektu Edwarda Fürstenaua.

Nieformalne rozmowy, prowadzone przez kilkusetosobową grupę uczestników Kongresu FDI podczas pełnego uroku wieczoru, dobrze przysłużyły się procesowi nawiązywania (tam gdzie nie były nawiązane) i umacniania (tam gdzie kontakty zostały już dawno temu zadzierzgnięte) znajomości, a nawet przyjaźni.

Nie wymieniamy z mienia i nazwiska obecnych osób, ani tych które mają największe zasługi przy realizacji Kongresu FDI w Poznaniu, ani tych, które w sposób szczególny podnoszą rangę tego wydarzenia, a to z tej przyczyny, że w przypadku gali w Collegium Minus  każdy z przybyłych gości był wyjątkowy i ważny.