Od razu należy wyjaśnić, że w tym przypadku chodzi o higienistki i pomoce dentystyczne. To te profesje najlepiej rokują. Autorzy raportu umieszczają pracownice wspomagające dentystki i dentystów wśród pięciu zawodów, które warto jest uprawiać. Zapotrzebowanie na nie bowiem będzie szczególnie wysokie.

Podobne perspektywy roztaczane są przed pielęgniarkami i opiekunkami osób starszych. W tych przypadkach popyt nie oznacza jednak satysfakcjonujących uposażeń. Okazuje się, że kobiety, które chciałyby nie tylko liczyć na stabilną pracę, ale także na godziwe wynagrodzenie, muszą poświęcić się trenerce (chodzi o trenerki personalne).

Najwięcej zarabiają i zarabiać będą programistki. Według ocen magazynu "Forbes". Przedstawicielki tego zawodu najwięcej zarabiają w województwie mazowieckim średnio 6 500 - 7000 zł. Najmniej, bo ok 4 000 zł w województwach świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.