• Pacjentka podczas zabiegu stomatologicznego, który przebiegał w sedacji przypadkowo połknęła wiertło dentystyczne
  • W szpitalu, gdzie natychmiast po tym incydencie trafiła,  monitorowano przemieszczanie się wiertła w układzie pokarmowym, wykonywano seryjne zdjęcia RTG
  • Ciało obce usunięto bez żadnych powikłań podczas kolonoskopii

Przypadkowe połknięcie wiertła

Połknięcie lub aspiracja ciała obcego (ciało obce trafia przypadkowo do dróg oddechowych) zdarzają się  rzadko w  gabinecie stomatologicznym. Jednak takie przypadki mogą mieć poważne konsekwencje medyczne, prawne i finansowe zarówno dla lekarza dentysty.

72-letnia kobieta zgłosiła się zabieg stomatologiczny, który wymagał sedacji, środek uspokajający - midazolam podawany był dożylnie.

Podczas tej wizyty miała  mieć usunięty ząb i  wszczepiony w tym miejscu implant. Jej parametry życiowe były prawidłowe, zanim otrzymała środek uspokajający. Niestety w trakcie zabiegu wiertło przypadkowo odłączyło się od rękojeści i wpadło do jamy ustnej kobiety. Pacjentka zakaszlała i je połknęła.

Zabieg został przerwany, a kobiecie podano dożylnie flumazenil w celu przerwania działania środka uspokajającego. 

Kobieta została niezwłocznie skierowana do szpitala, gdzie przez kilka dni wykonywano seryjne radiogramy klatki piersiowej i  jamy brzusznej, by śledzić przemieszczanie się wiertła. Przez dziewięć dni ciało obce nadal znajdowało się w okrężnicy, skąd zostało usunięte podczas zabiegu kolonoskopii.  

Wydobycie wiertła z jelita grubego. Bez powikłań

Po trzech miesiącach, na wizycie kontrolnej pacjentka nie zgłosiła żadnych problemów związanych z incydentem.

- Dzięki odpowiedniemu postępowaniu ciało obce zostało pomyślnie usunięte bez żadnych komplikacji, podkreśla dr Ebrahim Dastouri z Department of Periodontics and Oral Medicine, University of Michigan School of Dentistry, w Stanach Zjednoczonych.

Sprawne "zarządzanie sytuacją" jest szczególnie ważne u pacjentów, którzy połknęli ciało obce gdy byli poddani sedacji dożylnej, wymagają oni natychmiastowego działania w celu złagodzenia i zapobieżenia poważnym powikłaniom.

Przypadek kobiety, która połknęła wiertło podczas zabiegu stomatologicznego opisał periodyk Clinical Advances in Periodontics.

Pacjent połyka ciało obce podczas zabiegu stomatologicznego. Jak temu  zapobiec

Podczas zabiegów stomatologicznych, szczególnie tych obejmujących sedację, podczas której pacjent jest świadomy, dentyści powinni podjąć dodatkowe środki ostrożności. Zalecenia autorów publikacji: