• Światowy Parlament Stomatologiczny FDI zakończył obrady 24 września, do Komitetu ds. Praktyki Stomatologicznej została na drugą już kadencję wybrana dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak
  • Komitet FDI ds. Praktyki Stomatologicznej (Dental Practice Committee) monitoruje i nadzoruje  kwestie związane z praktyką dentystyczną. Koncentruje się na jakości opieki stomatologicznej i odpowiednich standardach pracy z pacjentem, etyką i ustawodawstwem dentystycznym

Światowy Parlament Stomatologiczny FDI. 400 delegatów środowiska stomatologicznego 

Światowy Parlament Stomatologiczny FDI obradował 19-24 września  w Genewie, w Szwajcarii. Miejscem spotkania było Palexpo - centrum targowo-wystawiennicze w Grand-Saconnex.  Na zjazd przybyło blisko 400 delegatów z 74 krajów z całego świata

Podczas kongresu  wybierano członków Zgromadzenia Ogólnego (General Assembly), stanowiącego najwyższą władzę ustawodawczą FDI oraz członków komitetów FDI

Po raz drugi do Komitetu FDI ds. Praktyki Stomatologicznej (Dental Practice Committee)  wybrana została dr hab.  n. med. Kinga Grzech-Leśniak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej PTSL.

Polski udział w FDI. Dr Kinga Grzech-Leśniak

- Stomatologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która wprowadza nowe rozwiązania, ale i też nowe zagrożenia. Wypracowanie wspólnych światowych standardów postępowania i wymiana globalnych doświadczeń, pozwala nam uniknąć wielu błędów i zagrożeń. Poprzez funkcjonowanie w tej organizacji mamy większy wpływ na kreowanie zmian legislacyjnych dotyczących naszego środowiska, funkcjonowania prywatnych gabinetów oraz zawodów okołostomatologicznych (higienistka, asystentka, technik dentystyczny). Wpływ ten dotyczy krajowej legislacji, jak również zmian w przepisach prawa medycznego Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem.

FDI jako przedstawiciel zawodu dentystycznego i obrońca praw środowiska, ustanawia zrównoważony model stomatologii i zapewnia wytyczne dotyczące prowadzenia przyjaznej dla środowiska, społecznie odpowiedzialnej i skutecznej praktyki dentystycznej.

Niebagatelnym jest dostęp do informacji, które uzyskujemy dzięki uczestnictwu w tej organizacji. FDI dociera z tematami o znaczeniu zdrowia jamy ustnej nie tylko poprzez gabinety stomatologiczne czy szkoły. FDI przygotowała i upowszechnia materiały edukacyjne do osób uprawiających sport, zarówno amatorsko jaki i zawodowo, do sportowych lekarzy i klubów, mówiła infoDENT24.pl dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak w 2020 r. 

- Sądzę, że Komitet, w którym mam zaszczyt pracować od niedawna może również mieć istotny wpływ na „sprawy polskie”. Komitet FDI ds. Praktyki Stomatologicznej (Dental Practice Committee) monitoruje i nadzoruje wszystkie kwestie związane z praktyką dentystyczną. Komitet koncentruje się na jakości opieki stomatologicznej i odpowiednich standardach pracy z pacjentem, etyką i ustawodawstwem dentystycznym. Są to fundamentalne kwestie dotykające wszystkich nas, dentystów, i po raz pierwszy mamy na to bezpośredni wpływ,  uważa ekspertka.