Do konkursu zaproszono dzieci i młodzież uczestniczącą w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę, płaskich (możliwych do prezentacji w oprawie) prac plastycznych w formie swobodnej realizacji plastycznej lub plakatu wykonanego dowolną techniką plastyczną.

Organizatorzy chcą popularyzować i upowszechniać prace konkursowe na wystawach i w wydawnictwach.
Wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród: odbyło się 20 marca 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu.

Jury oceniło prace w czterech kategoriach wiekowych:
I - do 7 lat,
II - szkoły podstawowe,
III - gimnazja,
IV - szkoły średnie i wyższe.