PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Historia stomatologii Piotra Kuźnika odc. 3 sylwetka prof. Antoniego Cieszyńskiego (2)

Autor: Pozostałe źródła
23-05-2013, 00:01
Historia stomatologii Piotra Kuźnika odc. 3  sylwetka prof. Antoniego Cieszyńskiego (2) (źródło: muzemustomatologii.pl)
Historia stomatologii Piotra Kuźnika odc. 3 sylwetka prof. Antoniego Cieszyńskiego (2) (źródło: muzemustomatologii.pl)
27 maja 2013 r. mija 131. rocznica urodzin Antoniego Cieszyńskiego, wybitnego polskiego stomatologa, którego sylwetkę na łamach infoDENT24.pl cyklicznie przypomina lek. stom. Piotr Kuźnik, właściciel Muzeum Stomatologii. W celu  uczczenia prof. Antoniego Cieszyńskiego, w jego rodzinnym mieście

  Oleśnicy, otwarta będzie wystawa przedstawiająca gabinet stomatologiczny z początku XX wieku. Na stomatologiczną podróż w czasie zaprasza lokalny urząd miasta.

My kontynuujemy prezentację historii prof. A. Cieszyńskiego. W poprzednim odcinku przypomnieliśmy początki przygody ze stomatologią naszego bohatera. W tym sam prof. A. Cieszyński opowie m.in. o pierwszych pracach nad standaryzacją zdjęć RTG.

Jak zawsze źródłem jest Księga Pamiątkowa wydana w 1931 roku. (pisownia oryginalna).

Czytaj także:

Historia stomatologii Piotra Kuźnika odc. 1, czyli czym skorupka za młodu

Historia stomatologii Piotra Kuźnika odc. 2 sylwetka prof. Antoniego Cieszyńskiego

Do pracy naukowej zabrałem się już w pierwszym roku swej asystentury na temat znieczulania. Od rozwiązania tegoż zagadnie­nia uzależniłem bowiem, czy wogóle zostanę na dentystyce czy też nie obiorę innego zawodu, gdyż nerwy przestały nu dopisywać i nie mogłem patrzeć na bolesne operacje. Podówczas znieczulano już za pomocą injekcji, lecz stosowane sposoby były bardzo prymity­wne i nie zawsze skuteczne. Także i aseptyka przy tychże czyn­nościach budziła we mnie pewne wątpliwości.
Postawiłem więc sobie za zadanie opracowanie do 1/2 roku metod umożliwiających przeprowadzenie zabiegów w jamie ustnej bez bólu zarazem sta­wiając sobie alternatywę drugą - w razie nierozwiązania prob­lemu - obranie innej specjalności. Taka była geneza mojej pierw­szej pracy. Przewodnikiem w rozwiązaniu problemu znieczulania  mi podręcznik genjalnego Brauna, który kilkakrotnie przestudjowałem od deski do deski i jego specjalne prace. Przeprowa­dziłem wówczas badania porównawcze między kokainą, nowokainą i alypiną robiąc doświadczenia na sobie samym. Z początkiem marca 1906 r, pracę ukończyłem i oddałem do druku, ale w dwa tygodnie później zachorowałem, do czego się przyczyniły niewątpliwie przez dwa miesiące wykonywane w znacz­nej ilości injekcje na sobie samym. Powróciwszy do zdrowia prze­prowadziłem doświadczenia nad injekcją mandybularną. Już w maju 1906 r. klinika monachijska zmieniła swój wygląd. Pa­cjenci wychodzili po operacjach z wyrazem zadowolenia a opera­cje stały się przeważnie bezbolesne.
Równocześnie zająłem się opracowaniem systematvcznem techniki roentgenowskiej mając doskonałego współpracownika S c h m i d t a. Gdy pojawiły się pierwsze ślady oparzeń roentgenowskich na moich rękach od trzymania filmów w ustach pacjen­tów, skonstruowałem przytrzymywacze do filmów i przystąpiłem do opracowania standaryzacji zdjęć roentgenowskich intraoralnych. Prymitywny model statywu zastąpiłem modelem nowym, własnego pomysłu, który kazałem zbudować na własne ryzyko za 185 marek, mając sam 100 marek pensji. Gdy przedłożyłem bowiem projekt nowego modelu swemu szefowi i zaproponowałem zbudowanie tegoż przy­rządu dla kliniki, otrzymałem od niego odpowiedź, że jeżeli model okaże się dobry, to klinika go kupi, jeżeli zaś nie, to będę go mu­siał sam zapłacić. Na szczęście model funkcjonował bez zarzutu, a nawet bez wszelkich poprawek umożliwiał jak najbardziej pre­cyzyjne nastawianie rury w kilku sekundach. W ten sposób udało mi się oznaczyć każde zdjęcie pewnym stałym kątem dla promie­nia głównego, wykonać szereg zdjęć bez niepowodzeń, które da­wniej były na porządku dziennym.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu
    Dobrzemieszkaj Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek
    Puls HR House Market Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora
    Koszyk cenowy Sady Ogrody Promocjada Archiconnect