Kaja Wichrowska-Rymarek od ponad dziesięciu lat rekrutuje studentów stomatologii i lekarzy do współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wyróżniona, jako wolontariusz, od 2003 r. związana jest z Olimpiadami Specjalnymi, koordynuje projekt „Zdrowy Uśmiech" (badania stomatologiczne), jest doradcą kampanii „Zdrowa Społeczność” Olimpiad Specjalnych ds. stomatologii.

Kaja Wichrowska – Rymarek w 2010 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2012 r. – tytuł specjalisty w dziedzinie: protetyka stomatologiczna.

Wyróżniona jest asystentem w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Gratulujemy i podziwiamy.