Naukowcy z University of Texas Health Sciences Center w Houston przeanalizowali dane z programu "National Health Nutrition Examination Survey (NHANES) z lat 2009-2010".  Jego autorem było National Centers for Disease Control and Prevention (CDC). W badaniu wzięło udział ok. 5000 osób z różnych regionów na terenie Stanów Zjednoczonych.

Naukowcy zbadali 3439 osób w wieku od 30 do 69 lat od NHANES, których dane dotyczące zdrowia jamy ustnej i obecności lub nieobecności typów HPV (19 o niskim ryzyku i 18 wysokiego ryzyka) były dostępne. Dane dotyczące zdrowia zawierały ocenę ogólnego zdrowia jamy ustnej, informacje na temat obecności chorób dziąseł, używania w ciągu ostatnich siedmiu dni od badania środków do leczenia zębów i liczby utraconych zębów. Pod uwagę brano też: wiek, płeć, stan cywilny, używanie marihuany, palenie papierosów oraz nawyki seksualne, między innymi te, które mają wpływ na zakażenie HPV.

Naukowcy odkryli, że wśród badanych, którzy zgłaszali kłopoty zdrowotne dotyczące jamy ustnej, częstość występowania zakażeń HPV w jamie ustnej była o 56 proc. wyższa, u tych, którzy mieli choroby dziąseł o 51 proc. wyższa, a u tych, którzy mieli problemy z zębami - o 28 proc. wyższa. Ponadto badacze zauważyli korelację między występowaniem HPV w jamie ustnej, a liczbą utraconych zębów.

Podobne jak zakażenia narządów płciowych HPV, zakażenie HPV jamy ustnej może być dwojakiego rodzaju: zakażenie o niskim ryzyku HPV, które nie powodują raka, ale może powodować łagodne guzy lub brodawki w jamie ustnej, i zakażenia HPV wysokiego ryzyka, które mogą powodować raka jamy ustnej i gardła.

Naukowcy odkryli, że palenie papierosów, marihuany i uprawianie seksu oralnego zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia HPV jamy ustnej. Uznali też, że ogólna ocena zdrowia jamy ustnej jest niezależnym czynnikiem ryzyka zakażenia HPV jamy ustnej. Dobrą wiadomością jest fakt, że ten czynnik ryzyka jest modyfikowalny można mu zapobiec poprzez utrzymanie higieny i dbanie o zdrowie jamy ustnej.

Ponieważ HPV można zakazić się poprzez zainfekowanie rany w ustach, niebezpieczne są wszelkiego rodzaju wrzody, zapalenia śluzówki, przewlekłe stany zapalne, gdyż może to stworzyć drogę wejścia dla wirusa HPV. Zbyt mało jest jednak dowodów na to, aby zrozumieć tę zależność. Jednak pomimo, że konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić związek przyczynowy między zdrowiem jamy ustnej a zakażeniem HPV, ludzie powinni dbać o dobry stan zdrowia jamy ustnej, bo to przynosi same korzyści - powiedział kierujący badaniami dr Thanh Cong Bui.

Źródło: www.medindia.net