• Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie utworzona została na bazie Ambulatorium Dentystycznego przy Klinice Chirurgii UJ
 • Instytut Stomatologiczny, z wojenną przerwą przetrwał do 1948 r. i do 1950 r. pod nazwą Klinika Stomatologiczna Wydziału Lekarskiego UJ
 • 7 listopada 2000 r. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna przeprowadziła się do XIX wiecznego budynku przy ul. Montelupich 4
 • Do głównych zadań Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Początki uniwersyteckiej stomatologii w Krakowie 

Prapoczątkiem Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie było, utworzone w 1897 r. Ambulatorium Dentystycznego przy Klinice Chirurgii UJ kierowanej przez prof. Ludwika Rydygiera.

Dzięki wieloletnim staraniom Wincentego Łepkowskiego, pioniera stomatologii polskiej, 6 października 1902 r. Ministerstwo Oświaty i Wyznań w Wiedniu wydało rozporządzenie, które zezwalało na utworzenie zakładu dentystycznego. W efekcie 1 października 1903 r. otwarto pierwszy w Polsce uniwersytecki Instytut Stomatologiczny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Instytut z wojenną przerwą przetrwał do 1948 r. a następnie pod nazwą Klinika Stomatologiczna Wydziału Lekarskiego UJ do 1950 r.

W 1950 r. powstała Akademia Medyczna i w ramach jej Wydziału Lekarskiego w 1951 r. utworzono cztery Katedry Stomatologiczne z Poradniami Specjalistycznymi Państwowego Szpitala Klinicznego:

 • Dentystyki Zachowawczej,
 • Protetyki Dentystycznej,
 • Chirurgii Szczękowej,
 • Ortodoncji.

W 1998 r. Państwowy Szpital Kliniczny został przekształcony w Szpital Uniwersytecki. W strukturze tego Szpitala nie uwzględniono jednostek stomatologicznych. Wówczas na wniosek prof. Majewskiego jako pełnomocnika rektora UJ do spraw organizacyjnych w Collegium Medicum prof. Stanisław Konturek prorektor UJ CM zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o utworzenie w Krakowie samodzielnego czwartego szpitala klinicznego.

28 września 1999 r. minister zdrowia podpisał zarządzenie o utworzeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.

Nie mając jeszcze własnych pomieszczeń Klinika funkcjonowała w rozproszeniu na bazie dotychczasowych poradni przy poszczególnych katedrach (od 28 września 1999 r. do 6 listopada 2000 r.) .

Pierwszym dyrektorem Kliniki i faktycznym twórcą jej zrębów organizacyjnych był dr n. med. Bartłomiej W. Loster.

Przeprowadzka do historycznego budynku

7 listopada 2000 r. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna przeprowadziła się do XIX wiecznego budynku przy ul. Montelupich 4.

Do otrzymanego od wojska budynku dobudowano dwa skrzydła mieszczące sale ćwiczeń przedklinicznych, dwie amfiteatralne sale wykładowe na 120 miejsc każda.

Obiekt został zaprojektowany w rozbudowie do wielkości 34,8 tys. mszesc. i 4638 mkw. powierzchni użytkowej, wyposażono we wszystkie instalacje podstawowe, sprężonego powietrza, centralnej próżni oraz sieć komputerową.

Zadania Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Do głównych zadań Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej należy realizowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto udzielane są świadczenia stomatologiczne bezpośrednio przez lekarzy zatrudnionych w poradniach specjalistycznych Kliniki.

Funkcję dyrektorów Kliniki pełnili:

 • Dr n. med. Bartłomiej W. Loster (od 28 września 1999 r. do 31 stycznia 2000 r.)
 • Lek. stom. Aleksander Płóciennik od (01 lutego 2000 r. do 14 kwietnia 2003 r.)
 • Dr n. med. Kazimierz Kapera (od 15 kwietnia 2003 r. do 30 września 2007 r.)
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Majewski (od 01 października 2007 r. do 31 grudnia 2014 r.)
 • lek. med. Marek Szwarczyński (od 1 stycznia 2015 r.)

Muzeum Stomatologii

W budynku Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ulicy Montelupich 4 w Krakowie, z inicjatywy profesora Stanisława Majewskiego uruchomiono 12 listopada 2019 r. Muzeum Stomatologii.

Powstanie Galerii oraz uporządkowanie ekspozycji muzealnej nastąpiło dzięki zaangażowaniu i determinacji dyrektor Instytutu Stomatologii WL UJCM - prof. dr hab. med. Joanny Zarzeckiej, dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej - lek. med. Marka Szwarczyńskiego oraz dr n. med. Grzegorza Chołocińskiego.

Na schodach prowadzących do muzeum mieści się "Galeria Na Schodach - Pokolenia".

"Galeria Na Schodach" to historia krakowskiej stomatologii uniwersyteckiej przedstawiona na dziesięciu tablicach dydaktycznych w opracowaniu profesorów: Stanisława Majewskiego i Ryszarda Gryglewskiego.

W Muzeum wyeksponowane zostały uporządkowane po latach zbiory muzealne - w odnowionym pomieszczeniu muzeum, które zaprojektowane zostało w 2005 r.

Znalazły się tam kolekcje: narzędzi, urządzeń i wydawnictw stomatologicznych.

Udało się zrekonstruować gabinet stomatologiczny z epoki prof. Łepkowskiego. W jego skład wchodzą:

 • Fotel dentystyczny z przełomu wieku XIX i XX z mechaniczną regulacją pozycji poziomej.
 • Wiertarka stomatologiczna typu „Doriot” z napędem elektrycznym. Montowana do uchwytu ściennego na wysięgniku z linową przeciwwagą, umożliwiającą wydłużenie części pracującej.
 • Zabiegowy asystor stomatologiczny w postaci podwieszanej szafki z pięcioma szufladkami na instrumenty i szklanym blatem na regulowanym ozdobnym wysięgniku metalowym, który przytwierdzony jest do ściany.
 • Spluwaczka dla pacjenta - wolnostojąca, metalowa z uchwytami i nóżkami ozdobnymi, częściowo chromowana, ze szklaną misą oraz metalową podstawką na szklankę, wyposażona w nowoczesny jak na owe czasy sprężynowy mechanizm do spłukiwania.
 • Meble gabinetowe profesora Kazimierza Dominika.

Szczególne miejsce poświęcono profesorowi Wincentemu Łepkowskiemu jako twórcy Instytutu Stomatologicznego w 1903 r.