Anna Staszyńska ma inny pomysł na wsparcie właścicieli gabinetów stomatologicznych niż Tarcza Antykryzysowa. Uważa ona, że jeśli ktoś ma trudności z terminowym opłacaniem składek w następstwie COVID-19 istnieje możliwość skorzystania w ZUS z innego rodzaju ulg w ich opłacaniu. Wówczas należy złożyć wniosek o:

1. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek bez opłaty prolongacyjnej

Ulgi te dotyczą składek właściciela gabinetu stomatologicznego oraz zatrudnionych przez niego osób. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli wniosek skierowany zostanie do ZUS przed terminem płatności składek, wówczas płatnik nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Jeśli wniosek będzie złożony po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

2. odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę wobec należności za okres od stycznia 2020 r.

Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki. Ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r. Aby skorzystać z ulgi trzeba być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Informacje o udzielanym przez ZUS wsparciu, przewidzianym przepisami Tarczy Antykryzysowej, są zamieszczane na stronie internetowej ZUS.

Przypomnijmy, że lek. dent. Marcin Krufczyk nie ustaje w wysiłkach zmierzających do objęcia dentystycznych praktyk lekarskich (PKD 86.23.Z) przepisami tarczy antykryzysowej, co najmniej w postaci zwolnienia z ZUS, a także możliwości uzyskiwania subwencji.