PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego asystentce dentysty. Sprawę rozstrzygnął sąd

Autor: miro • Źródło: ms
06-07-2022, 06:29
ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego asystentce dentysty. Sprawę rozstrzygnął sąd Walka pomocy dentystycznej o świadczenie przedemerytalne Fot. AdobeStock
ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego kobiecie, zatrudnionej jako pomoc dentystyczna, która straciła pracę na skutek mniejszej liczby zleceń realizowanych przez stomatologów. Czy trudności ekonomiczne, dotykające pracodawcę, są wystarczającą podstawą do wypłaty świadczenia przedemerytalnego?
  • Kobieta straciła pracę asystentki dentystycznej ze względu na trudności ekonomiczne, które dotknęły pracodawcę w okresie pandemii COVID-19
  • Zwolniona przebywała przez 180 dni na zasiłku dla bezrobotnych. Po tym czasie złożyła wniosek o świadczenia przedemerytalne. ZUS odmówił
  • Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zbadał okoliczności zwolnienia z pracy kobiety i wydał wyrok w jej sprawie 

Likwidacja etatu z winy pracodawcy

W przekonaniu kobiety świadczenie przedemerytalne jej przysługuje, bo przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę była od niej niezależna i bezpośrednio wynikała ze zmiany organizacji pracy. Etat pomocy dentystycznej został zlikwidowany w związku z mniejszą liczbą pacjentów korzystających z usług stomatologów w okresie pandemii COVID-19. Właściciel lecznicy - lekarz dentysta nie był w stanie zarobić na utrzymanie gabinetu, opłacenie rachunków i na pensje współpracującego z nim personelu medycznego.

ZUS odmawia świadczeń. Sprawa w sądzie

ZUS takiej argumentacji nie przyjął i świadczenia przedemerytalnego odmówił. Urzędnicy wyliczyli, że staż pracy ubezpieczonej wynosi 35 lat, 6 miesięcy i 29 dni, w tym okresy składkowe: 33 lat, 2 miesięcy i 26 dni. 

Kobieta skierowała sprawę do sądu, którą Okręgowy Sąd w Bydgoszczy rozpatrzył 12 kwietnia 2022 r.

Sędziowie ustalili, że ubezpieczona pracowała na etatach od 1984 r., przy czym ostatnie 24 lata, jako pomoc dentystyczna - w dwóch przychodniach stomatologicznych.

Od 17 czerwca 2021 r. kobieta była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych. Wsparcie takie pobierała przez 180 dni. Zawsze była gotowa do podjęcia pracy, ale propozycje z Urzędu Pracy nie pojawiały się

Kiedy przysługuje prawo do świadczenia emerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy, legitymuje się okresem uprawniającym do emerytury, który wynosi minimum 35 lat - dla kobiet i 40 lat - dla mężczyzn. Tak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1867)

Kolejnym warunkiem jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie krócej niż przez 180 dni.

Ważne jest również to, aby osoba ubiegająca się u świadczenie przedemerytalne:

  • nadal była zarejestrowana jako bezrobotna;
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Oczywiście do rozwiązania stosunku pracy musi dojść z przyczyn dotyczących pracodawcy. Chodzi o:

  • ogłoszenie upadłości pracodawcy,
  • likwidację firmy,
  • likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Stanowisko sądu w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ma zapewnić wsparcie socjalne osobom, które utraciły źródło utrzymania nie ze swej winy i które ze względu na wiek nie są w stanie skutecznie konkurować na rynku pracy do czasu nabycia uprawnień emerytalnych (uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2013 r., sygn. akt III UZP 2/13, OSNP 2013 Nr 21-22, poz. 256).

W tej sytuacji Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przychylił się do wniosku kobiety i orzekł, iż świadczenie przedemerytalne powinno być wypłacone

Sygn. akt VI U 163/22

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   sąd   emerytura   pomoc dentystyczna  

POLECAMY W SERWISACH