• O ile płatnik zakończył lub zawiesił prowadzenie działalności w 2022 r., musi złożyć do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność składają roczne rozliczenie składki zdrowotnej na dokumencie ZUS DRA
  • Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 r. 

Obowiązek rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- W ostatnim czasie pojawia się wiele pytań dotyczących rozliczenia składki dla osób, które już nie prowadzą swoich biznesów. Wyjaśniamy, że jeżeli płatnik zakończył lub zawiesił prowadzenie działalności, musi złożyć do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby prowadzące jednoosobową działalność składają roczne rozliczenie składki zdrowotnej na dokumencie ZUS DRA - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Gdy prowadzący działalność gospodarczą zmarł

Inaczej jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca zmarł w 2022 r. Wówczas ustanowiony zarządca sukcesyjny nie składa rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za zmarłego płatnika.

- Roczne rozliczenie w takim przypadku ZUS sporządzi z urzędu. Jeśli jest obowiązek rozliczenia składek za kwiecień 2023 r. zarządca sukcesyjny przekazuje jedynie rozliczenie za bieżący miesiąc za pracowników bez wypełniania bloku rocznego w DRA/RCA - mówi Żebrowski.

Pomoc w rozliczeniu składek zdrowotnych 

Rzecznik podkreśla, że każda osoba prowadząca działalność może uzyskać pomoc np. podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22-560-16-00 lub e-mailem cot@zus.pl. Wątpliwości pomogą rozwiać również doradcy płatnika składek.

Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok.

Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. i osoby współpracujące.