Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają 31 grudnia 2016 r., przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie danych.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

NFZ dodaje, że wystawiać recepty mogą osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wypisywania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.