• Zakończono długie negocjacje: KS NRL - AOTMiT w sprawie metodologii szacowania kosztów w wycenie świadczeń w zakresie periodontologii i chirurgii stomatologicznej.
  • Rekomendacja AOTMiT - nie łączyć podczas jednej wizyty procedur zabiegowych z procedurami niezabiegowymi.
  • Pakiet wycen trafi niebawem do NFZ.

- Opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z grudnia 2021 r. spotkało się z dezaprobatą NRL. Po szeregu spotkań i konsultacji wnioski NRL co do metodologii szacowania kosztów zostały w większości uwzględnione – informuje Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL.

W efekcie nowego przeliczenia powstała tabela z wyceną 34 procedur, z których większość jest pakietami świadczeń (zawiera już w sobie takie elementy jak znieczulenie lub znieczulenie i opracowanie rany do 3 zębodołów).

Z ustaleń poczynionych z AOTMiT wynika , że Agencja rekomendować będzie niełączenie podczas jednej wizyty procedur zabiegowych z procedurami niezabiegowymi, czyli ST26, ST33, ST34.

Andrzej Cisło tak pisze o procedurze implementacji tej tabeli do praktyki dnia codziennego:
Dokument z badania podpisany przez Prezesa AOTMiT skierowany zostanie do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.
Następnie zostanie przesłany do NFZ, z którym zapewne podejmiemy niezwłoczne negocjacje.
O dalszych losach tej wyceny i postępie rozmów z NFZ będziemy informować na bieżąco – zapewnia wiceprezes NRL.

źródło: KS NRL

Czytaj także: Tryb wyceny świadczeń stomatologicznych przez AOTMiT - NRL protestuje